×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 6

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Neđo Đurić, S. Radovanović , Jasmin Isabegović, Almir Šabović , Hamo Isaković, Miro Maksimović, Dimšo Milošević, Zlatko Ječmenica, Владимир Малбашић, Лазар Стојановић, Жељко Ковачевић, Јелена Триван, Jelena Триван, Miljan Obradović, Rašid Hadžić, Radenko Babić, Petar Savković, Mira Vidaković, Petar Santrač, Željko Bajić,

Published: June 2012

Contents

June 2012 Professional paper Geology
ENERGETSKA POTENCIJALNOST GEOTERMALNIH RESURSA I MOGUĆNOST NJIHOVOG KORIŠTENJA ZA TOPLIFIKACIJU GRADA BIJELJINE

Energetska kriza često prisutna u različitim oblicima, stvara prostora za korištenje „manje značajnih“  vidova energije. Jedan od tih vidova energije je geotermalna energija, koja se može koristiti u mjestu njenog postojanja, za različite energetske svrhe. Veoma je prihvatljiva i najčešće povoljnije cijene u odnosu na komercijalne vidove energ...

By NEĐO ĐURIĆ, S. RADOVANOVIĆ

June 2012 Original scientific article Geology
POTENCIJAL UGLJEVA ŽEPAČKO-NOVOŠEHERSKOG BASENA NA PRIMJERU LEŽIŠTA „BREZOVE DANE“

Interes za pojave ugljeva na širem području Novog Šehera je prisutna duži niz godina ali  eksploatacija nije ostvarena. Značajna detaljnija istraživanja su posljednji put izvedena u periodu 1982 i 1988. godine, i finansirali su ih „Natron“ iz Maglaja i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ iz Đurđevika. Na osnovu interesa investitora, detaljna geološk...

By JASMIN ISABEGOVIĆ, ALMIR ŠABOVIĆ, HAMO ISAKOVIĆ

June 2012 Professional paper Geology
PALINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU UGLJEVIČKOG BASENA

U radu su obrađena palinoloških istraživanja vezana za definisanje tipova i vrsta biljne vegetacije od koje su nastali ugljevi na području Ugljevika, kao i vremena nastanka, vrste i kvaliteta ugljeva na prostoru Ugljevičkog basena. Posebnim naučnim metodama su povezane određene definicije i pojmovi, analizirana projektna dokumentacija, povezane rel...

By MIRO MAKSIMOVIĆ, DIMŠO MILOŠEVIĆ, ZLATKO JEČMENICA

June 2012 Professional paper Mining
ЕКОНОМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ФАЗЕ ОТКОПАВАЊА И ТРАНСПОРТА ЈАЛОВИНЕ НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „БУВАЧ“

У овом раду су приказани економски аспекти оптимизације технолошке фазе откопавања и транспорта јаловине на површинском копу који ради као један од момената развоја рудника у жељеном правцу. У овом раду је приказан један од приступа ријешавања питања и проблема везаних за оптимизацију када Концесионар-ArcellorMittal Prijedor планира промјену капаци...

By ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ, ЖЕЉКО КОВАЧЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ТРИВАН

June 2012 Professional paper Mining
POUZDANOST KOMBINOVANIH SISTEMA POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE

Pouzdanost je sposobnost elemenata, odnosno sistema da ispunjava svoje funkcije u određeno vrijeme. Razlikujemo sledeće blok-šeme sistema: • Sa serijskom vezom elemenata, • Sa paralelnom vezom elemenata, • Sa kombinovanom serijsko-paralelnom vezom elemenata • Sa kombinovanom paralelno-serijskom vezom elemenata U radu se daj...

By DIMŠO MILOŠEVIĆ, MIRO MAKSIMOVIĆ

June 2012 Professional paper Mining
АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА КОД ИЗБОРА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ПОДЗЕМНОГ ОТКОПАВАЊА УГЉЕНИХ СЛОЈЕВА

Проблематика обрађена у овом раду посвећена је дефинисању поступка избора технолошког процеса подземног откопавања угљених слојева веће дебљине у сложеним природно-геолошким условима. На основу разматраног методолошког приступа извршена је практична систематизација технолошког процеса подземног откопавања и детаљна разрада елемената система откопав...

By JELENA ТРИВАН

June 2012 Professional paper Construction
DOPRINOS TEHNOLOGIJI IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE SKELE LUČNOG ARMIRANO BETONSKOG MOSTA

Lučni armirano-betonski mostovi predstavljaju smjelu nosivu inžinjersku konstrukciju u graditeljskoj teoriji i praksi. Takav respekt se prožima kroz edukaciju u studiju građevinske tehnike, a za konkretan primjer projektnim i graditeljskim – izvođačkim rješenjem prije svega skele a zatim svega što slijedi. Konkretno, osvrt i doprinos se posvećuje s...

By MILJAN OBRADOVIĆ, RAŠID HADŽIĆ

June 2012 Original scientific article Environment
ODLAGANJE OTPADA NASTALOG TOKOM ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA POMOĆU BUŠOTINA UTISKIVANJEM U PODZEMLJE I MOGUĆNOST PRAĆENJA UTISKIVANJA

Utiskivanje mješavine koristi se za odlaganje industrijskog otpada nastalog tokom istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Taj otpad je uglavnom slojna voda, isplaka koja se koristila pri bušenju, sitnozrni naftni pijesak i naftom zagađena voda. Ovaj se način odlaganja otpada može proširiti na velike zapremine čvrstog i tečnog otpada uz razuman ...

By ALMIR ŠABOVIĆ, JASMIN ISABEGOVIĆ

June 2012 Professional paper Environment
UTICAJ METEROLOŠKIH PARAMETARA NA KONCENTRACIJE SO2 U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Glavni uzrok zagađenja vazduha u gradu Bijeljini su ložišta u domaćinstvima, a malim dijelom saobraćaj i industrija. Zagađenje zavisi od jačine izvora zagađenja, a transport, razblaživanje i taloženje na okolinu zavisi od sledećih faktora: visine uzdizanja zagađujuće materije u zavisnosti od visine dimnjaka, turbulencije i razmjene vazdušnih masa, ...

By NEĐO ĐURIĆ, RADENKO BABIĆ, PETAR SAVKOVIĆ, MIRA VIDAKOVIĆ

June 2012 Professional paper Previously published papers
IZGRADNJA PODZEMNIH OBJEKATA – GARAŽE I SAOBRAĆAJNICA NA GRADSKOM TRGU U BIJELJINI

Grad Bijeljina sa oko 70 000 stanovnika, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, Bosna i Hercegovina. Nagli prirast stanovništva u posljednjih 15 godine, te povećan broj automobila u gradu, stvorili su saobraćajnu gužvu, kako po pitanju kretanja motornih vozila, tako i njihovog parkiranja. Ako se pri tome ima u vidu, da su automobili u...

By NEĐO ĐURIĆ, PETAR SANTRAČ, ŽELJKO BAJIĆ

Recent issues

View Archive