×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

POTENCIJAL UGLJEVA ŽEPAČKO-NOVOŠEHERSKOG BASENA NA PRIMJERU LEŽIŠTA „BREZOVE DANE“

By
Jasmin Isabegović ,
Jasmin Isabegović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Almir Šabović ,
Almir Šabović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hamo Isaković
Hamo Isaković

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Interes za pojave ugljeva na širem području Novog Šehera je prisutna duži niz godina ali  eksploatacija nije ostvarena. Značajna detaljnija istraživanja su posljednji put izvedena u periodu 1982 i 1988. godine, i finansirali su ih „Natron“ iz Maglaja i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ iz Đurđevika. Na osnovu interesa investitora, detaljna geološka istraživanja i elaboriranja rezervi uglja ovog područja su uglavnom vršena na jednom manjem  području – sjeveroistočnom dijelu bazena, u ležištu „Brezove Dane“.

U ovom radu dat je pregled rezultata dosadašnjih istraživanja te dodatno data procjena kvaliteta uglja izvršena metodom krigovanja uz korištenje savremenih računarskih softvera i odgovarajuću geostatističku obradu  s ciljem potvrde ekonomske opravdanosti eksploatacije ležišta „Brezove Dane“.

References

[{"id":676,"citationNumber":"1","type":"book","title":"Geologija BiH, Knjiga III, Kenozojske periode","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"\u010ci\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1977"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":677,"citationNumber":"2","type":"book","title":"Rezerve i kvalitet uglja u le\u017ei\u0161tu \u2013 RMU Banovi\u0107i","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Isabegovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":678,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Tuma\u010d za geolo\u0161ku kartu 1:25000 ugljenog basena Novi \u0160eher","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Jovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1982"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":679,"citationNumber":"4","type":"book","title":"Mineralne sirovine BiH - le\u017ei\u0161ta uglja","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":680,"citationNumber":"5","type":"book","title":"Primenjena geostatistika","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Peri\u0161i\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1983"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":681,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Mogu\u0107nost kori\u0161tenja mrkog uglja iz basena \u201eBrezove Dane\u201c na postrojenju ugljenog kotla Energane II u \u201eNatron\u201c Maglaj","DOI":null,"author":[{"given":"\u010c.","family":"Selanac"}],"issued":{"date-parts":["1987"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":682,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Elaborat o rezervama mrkog uglja na lokalitetu \u201eBrezove Dane\u201c (novo\u0161eherski ugljeni basen) sa stanjem 31.12.1987. Tuzla. Rudarsko-geolo\u0161ki institut i fakultet, OOUR Institut za rudarska istra\u017eivanja Tuzla","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"\u017duni\u0107"},{"given":"M.","family":"Petri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1988"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.