×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

ENERGETSKA POTENCIJALNOST GEOTERMALNIH RESURSA I MOGUĆNOST NJIHOVOG KORIŠTENJA ZA TOPLIFIKACIJU GRADA BIJELJINE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

S. Radovanović
S. Radovanović

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Energetska kriza često prisutna u različitim oblicima, stvara prostora za korištenje „manje značajnih“  vidova energije. Jedan od tih vidova energije je geotermalna energija, koja se može koristiti u mjestu njenog postojanja, za različite energetske svrhe. Veoma je prihvatljiva i najčešće povoljnije cijene u odnosu na komercijalne vidove energije koja je danas u širokoj primjeni.

Područje Semberije karakteriše prisustvo geotermalne energije, koja je veoma perspektivna a malo iskorištena. Povremene energetske krize osvježe razmišljanja o mogućnosti njenog korištenja, prvenstveno za potrebe toplifijacije grada Bijeljine. Tako se danas pedesetak godina od prvih istražnih bušotina koje su konstatovale prisustvo ove energije, krenulo u realizaciju projekta toplifikacije grada Bijeljine sa geotermalnom energijom.

Geotermalna potencijalnost je dovoljna za toplifikaciju grada, ali i korištenja toplotne energije za druge svrhe, prvenstveno privredne i sportsko-rekreacione. Pored ekonomskih efekata značajni su i ekološki efekti, zbog smanjenja emitovanja štetnih gasova, prvenstveno CO2 u atmosferu.

References

[{"id":670,"citationNumber":"1.","type":"journal-article","title":"Me\u0111unarodna ekonomija. Srpsko sarajevo. Zavod za ud\u017ebenike i nastavna sredstva","DOI":null,"author":[{"given":"\u0110.","family":"Acin"},{"given":"M.M.","family":"Bodiro\u017ea"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":671,"citationNumber":"2.","type":"journal-article","title":"geotermalne energije u Republici Srpskoj","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"},{"given":"L.","family":"Jovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":672,"citationNumber":"3.","type":"journal-article","title":"Geothermal Energy New Energetic Reality in the Area of Semberija, Republic of Srpska \u2013 Bosnia and Heryegovina","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Djuric"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":673,"citationNumber":"4.","type":"journal-article","title":"Geotermalna potencijalnost Ma\u010dve, Semberije i Srema","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Milivojevi\u0107"},{"given":"J.","family":"Peri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1986"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":674,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Preliminarna ocena energetske potencijalnosti hidrogeotermalnih resursa u mezozojskoj podlozi tercijarnih sedimenata na podru\u010dju Semberije radi njenog kori\u0161\u0107enja za toplifikaciju Bijeljine","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Milivojevi\u0107"},{"given":"J.","family":"Peri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1986"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":675,"citationNumber":"6.","type":"book","title":"Predstudija ekonomske opravdanosti istra\u017eivnja i eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji grada Bijeljine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.