×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

ЕКОНОМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ФАЗЕ ОТКОПАВАЊА И ТРАНСПОРТА ЈАЛОВИНЕ НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „БУВАЧ“

By
Владимир Малбашић ,
Владимир Малбашић

Рударски факултет Приједор, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Лазар Стојановић ,
Лазар Стојановић

Терекс д.о.о. Бијељина, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Жељко Ковачевић ,
Жељко Ковачевић

Рударски факултет Приједор, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Јелена Триван
Јелена Триван

Рударски факултет Приједор, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

У овом раду су приказани економски аспекти оптимизације технолошке фазе откопавања и транспорта јаловине на површинском копу који ради као један од момената развоја рудника у жељеном правцу. У овом раду је приказан један од приступа ријешавања питања и проблема везаних за оптимизацију када Концесионар-ArcellorMittal Prijedor планира промјену капацитета производње жељезне руде али и промјену саме технологије откопавања и транспорта јаловинског материјала. То је условило потребу за потпуно новом техничком и економском анализом уз дефинисање нових услова рада у којима је неопходно одредити или дати основне смјернице за избор опреме, одређивање нове динамике експлоатације и добијање основних техно-економских параметара рада на овој технолошкој фази за различите варијанте коришћене опреме. Резултати такве анализе, презентовани у овом раду, дају Концесионару параметре и упоредну економску анализу технологије рада и потреба за набавком неопходне опреме сходно новоутврђеној динамици експлоатације са параметрима тако организованог рада.

References

[{"id":695,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Mining economics and strategy, SME","DOI":null,"author":[{"given":"C.Ian","family":"Runge"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":696,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"\u0421\u0442\u0443\u0434\u0438\u0458\u0430 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0459\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u201e\u0418\u0437\u0431\u043e\u0440 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u043d\u043e\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u041a \u201e\u0411\u0443\u0432\u0430\u0447\u201d","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":697,"citationNumber":"3","type":"chapter","title":"Global manager, Planning leadership Program, BHP Biliton, Melbourne","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Whittle"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Chapter 5. Mineral resources and reserves, and mining technical studies, SME Mining engineering handbook","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":698,"citationNumber":"4","type":"chapter","title":"Global manager, Planning leadership Program, BHP Biliton, Melbourne","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Whittle"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":"Chapter 10. \u0420it planning and designing, SME Mining engineering handbook","volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.