×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

IZGRADNJA PODZEMNIH OBJEKATA – GARAŽE I SAOBRAĆAJNICA NA GRADSKOM TRGU U BIJELJINI

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Petar Santrač ,
Petar Santrač

Građevinski fakultet Subotica, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Željko Bajić
Željko Bajić

Građevinski fakultet Subotica, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Abstract

Grad Bijeljina sa oko 70 000 stanovnika, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, Bosna i Hercegovina. Nagli prirast stanovništva u posljednjih 15 godine, te povećan broj automobila u gradu, stvorili su saobraćajnu gužvu, kako po pitanju kretanja motornih vozila, tako i njihovog parkiranja. Ako se pri tome ima u vidu, da su automobili u prosjeku stari više od 15 godina, onda je uočljivo da je pored saobraćajne gužve, ugrožena i životna sredina od štetnih gasova koji se oslobađaju iz motornih vozila. Uspješno rješavanje ove problematike, moguće je izgradnjom podzemne garaže i saobraćajnica na centralnom gradskom trgu.

References

[{"id":735,"citationNumber":"1].","type":"chapter","title":"Geolo\u0161ke i geotehni\u010dke karakteristike terena u dijelu gradskog trga u Bijeljini","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":"Bijeljina. Fond stru\u010dnih dokumenata Tehni\u010dkog instituta Bijeljina","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":736,"citationNumber":"2].","type":"journal-article","title":"Prijedlog idejnog rje\u0161enja izgradnje podzemnih objekata na gradskom trgu u Bijeljini","DOI":null,"author":[{"given":"P.","family":"Santra\u010d"},{"given":"\u017d.","family":"Baji\u0107"},{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.