×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

ODLAGANJE OTPADA NASTALOG TOKOM ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA POMOĆU BUŠOTINA UTISKIVANJEM U PODZEMLJE I MOGUĆNOST PRAĆENJA UTISKIVANJA

By
Almir Šabović ,
Almir Šabović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Jasmin Isabegović
Jasmin Isabegović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Utiskivanje mješavine koristi se za odlaganje industrijskog otpada nastalog tokom istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Taj otpad je uglavnom slojna voda, isplaka koja se koristila pri bušenju, sitnozrni naftni pijesak i naftom zagađena voda. Ovaj se način odlaganja otpada može proširiti na velike zapremine čvrstog i tečnog otpada uz razuman trošak i nizak rizik za okolinu, gdje svi tehnički faktori izgledaju povoljno. U ovom radu su prikazani uslovi koje treba da zadovolji sredina u koju bi se otpad utiskivao, kao i kontrole vezane za njegovo utiskivanje. Obzirom da u toku utiskivanja čvrstih čestica nastaju promjene napona i orjentacije pukotina, procesi utiskivanja se prate i to koristeći bušotine i inducirano polje pomaka. Većina taložnih bazena ima povoljne karakteristike za izvođenje frakturnog utiskivanja mješavina i uz povoljan izbor mjesta u potpunosti bi se obezbjedila dugoročna sigurnost.

References

[{"id":718,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Prilagodba zakonske regulative Republike Hrvatske s direktivama Europske Unije iz podru\u010dja zbrinjavanja naftno-rudarskog otpada u pogodne geolo\u0161ke naslage","DOI":null,"author":[{"given":"V.","family":"Brki\u0107"},{"given":"D.","family":"Karasalihovi\u0107 Sedlar"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":719,"citationNumber":"2","type":"book","title":"Recycling Allows Zero Waste Water Discharge","DOI":null,"author":[{"given":"L.A.","family":"Dove"}],"issued":{"date-parts":["1975"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":720,"citationNumber":"3","type":"book","title":"Mehanism of the Dissolution of salt in the Formation of underground salt cavites","DOI":null,"author":[{"given":"R.W.","family":"Durie"},{"given":"F.W.","family":"Jessen"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":721,"citationNumber":"4","type":"book","title":"Postupanje s tehnolo\u0161kim otpadom u naftnoj industriji, Studija","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Gaurina-Me\u0111imurec"},{"given":"N.","family":"Durn"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":722,"citationNumber":"5","type":"book","title":"Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bu\u0161otine","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Gaurina-Me\u0111imurec"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":723,"citationNumber":"6","type":"book","title":"Zbrinjavanje tehnolo\u0161kog otpada utiskivanjem u podzemlje","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Jankovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":724,"citationNumber":"7","type":"chapter","title":"Eksploatacija teku\u0107ih resursa (bu\u0161otinska eksploatacija mineralnih sirovina, pravci razvoja i perspektive sa posebnim osvrtom u BiH","DOI":null,"author":[{"given":"A.","family":"Kal\u010dov"},{"given":"M.","family":"Vujovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1979"]},"container-title":"Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":725,"citationNumber":"8","type":"article-journal","title":"Klasifikacija stijenskog masiva i njihova primena","DOI":null,"author":[{"given":"P.","family":"Milanovi\u0107"},{"given":"Torbica","family":"S"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":"Beograd. Rudarskogeolo\u0161ki fakultet","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":726,"citationNumber":"9","type":"book","title":"Teorijske osnove izrade podzemnih komora-skladi\u0161ta u solnim le\u017ei\u0161tima","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Tomi\u0107"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":727,"citationNumber":"10","type":"chapter","title":"Podzemno odlaganje otpada","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"\u017divkovi\u0107"},{"given":"Zeli\u0107","family":"Kova\u010devi\u0107"},{"given":"B.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"Zagreb. Rudarsko-geolo\u0161ko-naftni fakultet Sveu\u010dili\u0161ta u Zagrebu","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":728,"citationNumber":"11","type":"journal-article","title":"","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.