×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

DOPRINOS TEHNOLOGIJI IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE SKELE LUČNOG ARMIRANO BETONSKOG MOSTA

By
Miljan Obradović ,
Miljan Obradović
Contact Miljan Obradović

BBM d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Rašid Hadžić
Rašid Hadžić

Građevinski fakultet Sarajevo, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Lučni armirano-betonski mostovi predstavljaju smjelu nosivu inžinjersku konstrukciju u graditeljskoj teoriji i praksi. Takav respekt se prožima kroz edukaciju u studiju građevinske tehnike, a za konkretan primjer projektnim i graditeljskim – izvođačkim rješenjem prije svega skele a zatim svega što slijedi. Konkretno, osvrt i doprinos se posvećuje skeli mosta u ambijentu izuzetno složene konfiguracije lokaliteta građenja. To je most preko rijeke Tare u ponoru ispod sebe od 150 m, što je jedna od najvećeih premoštenja kanjona u svijetu. Rad tretira u konačnom prikazu moguću varijantu konstrukcije skele vijadukta i mosta ukupne dužine kolovozne konstrukcije od 370 m.

References

[{"id":713,"citationNumber":"1","type":"book","title":"Drvene konstrukcije oplate i skele","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Gojkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1988"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":714,"citationNumber":"2","type":"article-journal","title":"Lu\u010dni armirano-betonski most preko zadatog profila. beograd","DOI":null,"author":[{"given":"H.R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1973"]},"container-title":"Diplomski rad. Gra\u0111evinski fakultet u Beogradu","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":715,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Tehnologija izvo\u0111enja oplata, skela i lansirnih konstruktivnih sistema","DOI":null,"author":[{"given":"H.R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1998"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":716,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Tehnologija izvo\u0111enja konstrukcije skele reprezentativnog objekta:Lu\u010dna konstrukcija armirano-betonskog mosta preko rijeke \u0110ur\u0111evi\u0107a Tare","DOI":null,"author":[{"given":"V.M.","family":"Obradovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":717,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Mostovi od armiranog i prednapregnutog betona do","DOI":null,"author":[{"given":"S.M.","family":"Trojanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1960"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.