×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 3

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Asmir Kalfić, Ranko Cvijić , Boško Vuković, Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić, Душко Сунарић, Драгутин Јевремовић, Милорад Лолин, Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović, Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina, Mirko Ivković , Lazar B. Stojanović, Владимир Малбашић, Миодраг Челебић, Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Nada Božić, Radenko Babić, Bosa Stojanović, Mira Vidaković, Slađana Petronić, Jelena Kadić, Dejan Radošević, Goran Panić,

Published: June 2010

Contents

June 2010 Professional paper Geology
STANJE I PRAVCI MOGUĆEG RAZVOJA MINERALNOSIROVINSKOG KOMPLEKSA REPUBLIKE SRPSKE

U mineralno sirovinskom kompleksu Republike Srpske vlada stanje relatvine stagnacije u pogledu svih vidova istraživanja kako fudamentalnih tako regionalnih i detaljnih. To je poslijedica nepostojanja sistema funkcionalnnog upravljanja odnosno neformiranja potrebnih institucije kao i neadekvatne zakonske regulative. Da bi se stanje popravilo potrebn...

By RANKO CVIJIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
KOMPLEKSNO ISKORIŠĆENJE MINERALNOSIROVINSKE BAZE GATAČKE UGLJONOSNE FORMACIJE

U najvećem broju ležišta energetskih mineralnih sirovina, pored jedne korisne komponente, prisutne su i druge prateće komponente koje se najčešće mogu rentabilno i ekonomično koristiti. Kompleksno korišćenje mineralno sirovinske baze je u interesu povećanja dohotka i što racionalnijeg iskorišćenja svakog leži&scar...

By BOŠKO VUKOVIĆ

June 2010 Professional paper Geology
INŽENJERSKOGEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA NADVOŽNJAK NP1 NA KORIDORU Vc

Koridor Vc je dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save, odnosno granice Hrvatske do Jadranskog mora. Za potrebe izrade projektne dokumentacije od idejnog rješenja do glavnog projekta, provedena su određenja istraživanja terena u dijelu trase i ...

By NEĐO ĐURIĆ, PETAR MITROVIĆ, ANĐA ĐUJIĆ, SNEŽANA TADIĆ

June 2023 Professional paper Geology
NEKOLIKO PRIMJERA ISTRAŽIVANJA I SANACIJE KARAKTERISTIČNIH KLIZIŠTA U REPUBLICI SRPSKOJ

Složenost geološke građe terena, često nepovoljni klimatski faktori, kao i tehnički zahvati, stvaraju uslove za aktiviranje zemljanih masa na površini terena, koje se uglavnom manifestuju u vidu klizišta. Na teritoriji Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u okruženju, prisutna su česta klizi&scaro...

By NEĐO ĐURIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
МЕГАКЛИЗИШТА У ГОРЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ ОД ФОЧЕ ДО ВИШЕГРАДА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ

У раду су приказана мегаклизишта и одрони, који су се десили у геолошкој прошлости, у горњем току реке Дрине, али се померања одвијају и данас, тако да могу да представљају потенцијалну опасност при изградњи саобраћајница и водопривредних објеката. Поред тога изучавање услова под којима су они настали представља интерес због њихове контроле. Анализ...

By ДУШКО СУНАРИЋ, ДРАГУТИН ЈЕВРЕМОВИЋ, МИЛОРАД ЛОЛИН

June 2010 Professional paper Geology
NEKI ASPEKTI PRIMENE EVROKOD-a EC-8 EN 1998- 1:2004. PRI PROJEKTOVANJU SAVREMENIH SAOBRAĆAJNICA

Autori ukazuju na neke teškoće u primeni Evrokoda 8 EN 1998-1:2004 u inženjerskoj primeni ovog dokumenta za potrebe saobraćajnica. Saobraćjanice su objekti niskogradnje ali predstavljaju i složene tehničko tehnološke sisteme dok se zemljotresna regulativa odnosi pre svega na objekte visokogradnje....

By SLOBODAN NEDELJKOVIĆ, MIODRAG POPOVIĆ

June 2010 Original scientific article Geology
PRILOG METODOLOGIJI REVITALIZACIJE BUNARA U VODONOSNIKU POD PRITISKOM NA PRIMJERU BUNARA „CC WELL“ COCA-COLA – SARAJEVO

U radu je prikazana metodologija revitalizacije bunara izvedenog u krečnjačkom vodonosniku pod visokim pritiskom na primjeru bunara “CC Well” u izvorištu "Olimpija" Coca-Cola Beverages -Sarajevo. Cilj revitalizacije bio je pretvoriti istražno-eksploatacioni bunar u trajni eksploatacioni vodozahvat koji će omogućiti dugotrajnu eks...

By FERID SKOPLJAK, MIRZA BAŠAGIĆ, BORIS FILIPOVIĆ, BOŽO SVETINA

Recent issues

View Archive