×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

NEKOLIKO PRIMJERA ISTRAŽIVANJA I SANACIJE KARAKTERISTIČNIH KLIZIŠTA U REPUBLICI SRPSKOJ

By
Neđo Đurić
Neđo Đurić
Contact Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Abstract

Složenost geološke građe terena, često nepovoljni klimatski faktori, kao i tehnički zahvati, stvaraju uslove za aktiviranje zemljanih masa na površini terena, koje se uglavnom manifestuju u vidu klizišta. Na teritoriji Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u okruženju, prisutna su česta klizišta. Njihov značaj je različit u zavisnosti od ugroženosti objekata, odnosno terena na kome se nalaze. Posljednjih godina evidentiran je veći broj klizišta, uglavnom duž trase saobraćajnica (puteva i pruga), duž riječnih tokova bilo da oštećuju obalu ili nasipe, zatim na padinama gdje se nalaze objekti, najčešće stambeno-poslovni. Klizišta nastala u područjima gdje izostaje interesovanje čovjeka ze teren, uglavnom nisu istraživana. U radu će se dati nekoliko primjera klizišta koja su istraživana i sanirana, kao i istraživanje i saniranje nestabilnih padina u fazi prije gradnje objekata, kako bi se teren stabilizovao pa tek onda gradili objekti.

References

[{"id":248,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Fondation analysis and desing","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Bowles"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":"Exploration, sampling, and in situ soil, measurements. Fifth edition","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":249,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"\u201cMehanika tla\u201d tre\u0107e izdanje","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Maksimovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":"Gra\u0111evinska knjiga","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":250,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Primjena plasti\u010dnih materijala pri gra\u0111enju puteva","DOI":null,"author":[{"given":"P.","family":"Mitrovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":251,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Mehanika tla u in\u017eenjerskoj praksi","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Najdanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1979"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":252,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Elaborati i izvo\u0111a\u010dki projekati vezani za navedena klizi\u0161ta. Fond stru\u010dnih dokumenata Tehni\u010dkog instituta, Bijeljina","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2006 - 2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.