×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

МЕГАКЛИЗИШТА У ГОРЊЕМ ТОКУ ДРИНЕ ОД ФОЧЕ ДО ВИШЕГРАДА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ

By
Душко Сунарић ,
Душко Сунарић

Саобраћајни Инсититут – ЦИП Београд, Beograd, Serbia

Драгутин Јевремовић ,
Драгутин Јевремовић

Рударско-геолошки факултет, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Милорад Лолин
Милорад Лолин

Саобраћајни Инсититут –ЦИП Београд, Beograd, Serbia

Abstract

У раду су приказана мегаклизишта и одрони, који су се десили у геолошкој прошлости, у горњем току реке Дрине, али се померања одвијају и данас, тако да могу да представљају потенцијалну опасност при изградњи саобраћајница и водопривредних објеката. Поред тога изучавање услова под којима су они настали представља интерес због њихове контроле. Анализиран је и утицај ових појава на водопривредне објекте, који се намеравају изградити у овом подручју.

References

[{"id":254,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"\u0413\u0435\u043e\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u043a\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0438\u0442\u0438\u0432\u0430\u045a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0443 \u0431\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0411\u0443\u043a \u0411\u0438\u0458\u0435\u043b\u0430","DOI":null,"author":[{"given":"\u0411.","family":"\u0427\u043e\u043b\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1964"]},"container-title":"\u0421\u043e\u043f\u0448\u0442\u0435\u045a\u0435 \u0418\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u0430 ,,\u0408\u0430\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0427\u0435\u0440\u043d\u0438\u2019\u2019","volume":null,"issue":"30","page":null}]

[{"id":255,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Some experience in the investigation in the of landslides in Yugoslavia, III international congress IAEG, Madrid","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Janji\u0107"},{"given":"P.","family":"Lokin"},{"given":"D.","family":"Sunari\u0107"},{"given":"D.","family":"Bo\u017einovi\u0107"},{"given":"J.","family":"\u0160uti\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1978"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":256,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"\u0418\u043d\u0436\u0435\u045a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e-\u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u0459\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0442\u0438\u043d \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0448\u0447 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0458\u043e\u043d\u0430\u0445, \u0418\u043d\u0436\u0435\u045a\u0435\u0440\u043d\u0430\u0458\u0430 \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0430, \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430\u0443\u043a \u0421\u0421\u0421\u0440, \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"\u0408\u0430\u045a\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":257,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"\u041a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u0447\u0458\u0443 \u0425\u0415 \u0411\u0443\u043a \u0411\u0438\u0458\u0435\u043b\u0430 \u2013 \u043a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0435 \u041f\u0440\u0459, \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 I, \u0424\u043e\u043d\u0434 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u0442\u043c\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0417\u041f \u0417\u0408\u0416, \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"\u041b\u043e\u043b\u0438\u043d"},{"given":"\u0414.","family":"\u0421\u0443\u043d\u0430\u0440\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1983"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":258,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043d\u0430\u0458\u0430 \u0433\u0435\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u0438\u043c\u0430, ''\u041d\u0435\u0434\u0440\u0430'' \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434","DOI":null,"author":[{"given":"\u0412. \u0414.","family":"\u041b\u043e\u043c\u0442\u0430\u0434\u0437\u0435"}],"issued":{"date-parts":["1972"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":259,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"\u0412\u0430\u0436\u043d\u0438\u0458\u0438 \u0442\u0438\u043f\u043e\u0432\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u045b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432\u043e\u0433 \u0441\u0430\u043d\u0438\u0440\u0430\u045a\u0430","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c. \u0422.","family":"\u041b\u0443\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1951"]},"container-title":"\u0413\u0435\u043e\u043b\u043e\u0448\u043a\u0438 \u0432\u0435\u0441\u043d\u0438\u043a, \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 IX","volume":null,"issue":null,"page":"275-310"}]

[{"id":260,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u0408\u0443\u0433\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u0438\u0458\u0438","DOI":null,"author":[{"given":"\u0411.","family":"\u041c\u0438\u043b\u043e\u0458\u0435\u0432\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1951"]},"container-title":"\u041f\u043e\u0441\u0435\u0431\u043d\u0430 \u0438\u0437\u0434\u0430\u045a\u0430 \u0421\u0410\u041d \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e-\u043c\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0435, \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 \u0412","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":261,"citationNumber":"8","type":"journal-article","title":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0430\u0432\u0430\u045a\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430, \u0421\u0430\u0432. \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0438\u043c\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0434\u045a\u0438 \u0441\u0430\u043e\u0431\u0440\u0430\u045b\u0430\u0458\u043d\u0438\u0446\u0430, \u0408\u0414\u041f, \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434","DOI":null,"author":[{"given":"\u0408.","family":"\u041f\u0435\u0440\u0438\u045b"},{"given":"J.","family":"\u0428\u0443\u0442\u0438\u045b"},{"given":"\u0414.","family":"\u0411\u043e\u0436\u0438\u043d\u043e\u0432\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1967"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":262,"citationNumber":"9","type":"journal-article","title":"\u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0432\u0430\u045a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0443 \u043e\u0431\u0438\u043c\u0443 \u0430\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u0430\u0446\u0438\u0458\u0435 \u0425\u0415 \u0411\u0443\u043a \u0411\u0438\u0458\u0435\u043b\u0430, \u0417\u0431\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430 VIII \u0408\u0443\u0433\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433 \u0441\u0438\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0458\u0443\u043c\u0430 \u043e \u0445\u0438\u0434\u0440\u043e\u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u0436\u0435\u045a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0438, \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 2, \u0411\u0443\u0434\u0432\u0430","DOI":null,"author":[{"given":"\u0414.","family":"\u0421\u0443\u043d\u0430\u0440\u0438\u045b"},{"given":"\u041c.","family":"\u041b\u043e\u043b\u0438\u043d"},{"given":"\u041c.","family":"\u0408\u0435\u0437\u0434\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["1984"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":263,"citationNumber":"10","type":"journal-article","title":"Genesis of complex deformations on the sloppes of thr Drina river, 6th CIAEG Balkema Rotterdam- Amsterdam","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sunaric"}],"issued":{"date-parts":["1990"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":264,"citationNumber":"11","type":"journal-article","title":"\u041a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u0438 \u043e\u0434\u0440\u043e\u043d\u0438 \u0443 \u0433\u043e\u0440\u045a\u0435\u043c \u0442\u043e\u043a\u0443 \u0414\u0440\u0438\u043d\u0435, \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0458\u0430 ISBN86-7352-058-4, \u0420\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0448\u043a\u0438 \u0444\u0430\u043a\u0443\u043b\u0442\u0435\u0442 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434","DOI":null,"author":[{"given":"\u0414.","family":"\u0421\u0443\u043d\u0430\u0440\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":265,"citationNumber":"12","type":"journal-article","title":"Geological disasters over the territory of the West Balkan, IS on lastest natural disasterrs-new challenges for engineering geology, geotechics and civil protection, Sofia","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sunaric"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":266,"citationNumber":"13","type":"journal-article","title":"\u041a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u0430\u043b\u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0436\u0435\u045a\u0430 \u0438 \u043e\u0434\u0440\u045a\u0430\u0432\u0430\u045a\u0430 \u0438 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432 \u0443\u0442\u0438\u0446\u0430\u0458 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0434\u043e\u043f\u0440\u0438\u0432\u0440\u0435\u0434\u0443 \u0421\u0440\u0431\u0438\u0458\u0435 - \u043c\u043e\u043d","DOI":null,"author":[{"given":"\u0414.","family":"\u0421\u0443\u043d\u0430\u0440\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":"\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u0459\u0430\u045a\u0435 \u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0438\u043c\u0430 \u0421\u0440\u0431\u0438\u0458\u0435","volume":null,"issue":null,"page":"245-255"}]

[{"id":267,"citationNumber":"14","type":"journal-article","title":"Uticaj akumulacije HE \"Visegrad\" na promenu stabilnosti dolinskih strana reke Drine, Medunarodni naucni skup \"Pravci razvoja geotehnike\"","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sunaric"},{"given":"D.","family":"Jevremovic"},{"given":"C.","family":"Kalajdzic"},{"given":"\u041c.","family":"Lolin"}],"issued":{"date-parts":["1996"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"539-549"}]

[{"id":268,"citationNumber":"15","type":"journal-article","title":"\u041a\u043b\u0438\u0437\u0438\u0448\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0435\u0432\u043e\u0458 \u043e\u0431\u0430\u043b\u0438 \u0414\u0440\u0438\u043d\u0435 \u0443 \u0421\u0440\u0431\u0438\u045a\u0443 \u0438 \u045a\u0438\u0445\u043e\u0432 \u0443\u0442\u0438\u0446\u0430\u0458 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0458\u0443","DOI":null,"author":[{"given":"\u0414.","family":"\u0421\u0443\u043d\u0430\u0440\u0438\u045b"},{"given":"\u0421.","family":"\u041d\u0435\u0434\u0435\u0459\u043a\u043e\u0432\u0438\u045b"},{"given":"\u041c.","family":"\u041f\u043e\u043f\u043e\u0432\u0438\u045b"},{"given":"\u0427.","family":"\u041a\u0430\u043b\u0430\u045f\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"XIII \u0441\u0438\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0458\u0443\u043c \u043e \u0445\u0438\u0434\u0440\u043e\u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u0436\u0435\u045a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0458 \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0438 \u043a\u045a\u0438\u0433\u0430 3 (\u0438\u043d\u0436\u0435\u045a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430 \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0458\u0430)","volume":null,"issue":null,"page":"301"}]

[{"id":269,"citationNumber":"16","type":"journal-article","title":"\u0425\u0415 \u0411\u0443\u043a \u0411\u0438\u0458\u0435\u043b\u0430 \u2013 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0458\u0435\u043a\u0430\u0442 \u2013 \u0430\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430, \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u0448\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0433\u0435. \u0424\u043e\u043d\u0434 ,,\u0415\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u2019\u2019, \u0421\u0430\u0440\u0430\u0458\u0435\u0432\u043e","DOI":null,"author":[{"given":"\u0421.","family":"\u0428\u0438\u045b\u0430\u0440\u043e\u0432"}],"issued":{"date-parts":["1974"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":270,"citationNumber":"17","type":"journal-article","title":"\u041d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u045a\u0430 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u0445 \u043e\u043f\u043e\u043b\u0437\u043d\u0435\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u0438\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438","DOI":null,"author":[{"given":"\u0413. \u0421.","family":"\u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432"}],"issued":{"date-parts":["1974"]},"container-title":"\u0421\u043a\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441, \u0438\u0437\u0434\u0430\u045a\u0435 \u041c\u0413\u0423","volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.