×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

INŽENJERSKOGEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA NADVOŽNJAK NP1 NA KORIDORU Vc

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Petar Mitrović ,
Petar Mitrović

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Anđa Đujić ,
Anđa Đujić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Snežana Tadić
Snežana Tadić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Abstract

Koridor Vc je dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save, odnosno granice Hrvatske do Jadranskog mora. Za potrebe izrade projektne dokumentacije od idejnog rješenja do glavnog projekta, provedena su određenja istraživanja terena u dijelu trase i objekata na trasi autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Istraživanja sa pratećim laboratorijskim ispitivanjima i izradom tehničke dokumentacije trajala su oko 3 godine. Na trasi autoputa nalazi se veći broj objekata, za koje su posebno rađena određena istraživanja i laboratorijska ispitivanja. U radu će se prikazati reultati istraživanja i ispitivanja, kao i geotehnički proračuni za optimalne dubine temeljenja objekta nadvožnjaka NP1, stac. km 1+400,00

References

[{"id":243,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Fondation analysis and desing","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Bowles"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":"Exploration, sampling, and in situ soil, measurements. Fifth edition","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":244,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Osnove geologije i in\u017eenjerske geologije","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":245,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Mehanika tla, tre\u0107e izdanje","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":"Gra\u0111evinska knjiga","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":246,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Mehanuika tla u in\u017eenjerskoj praksi","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Najdanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1981"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":247,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Glavni projekat. Autoput \u2013 koridor Vc, lot 1 Svilaj \u2013 Vukosavlje. Grupa projekata C. In\u017eenjerskogeolo\u0161ki i hidrogeolo\u0161ki istra\u017eni radovi i geotehni\u010dki projekat","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.