×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

PRILOG METODOLOGIJI REVITALIZACIJE BUNARA U VODONOSNIKU POD PRITISKOM NA PRIMJERU BUNARA „CC WELL“ COCA-COLA – SARAJEVO

By
Ferid Skopljak ,
Ferid Skopljak
Contact Ferid Skopljak

Federalni zavod za geologiju, Bosnia Herzegovina

Mirza Bašagić ,
Mirza Bašagić

Građevinski fakultet Sarajevo, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Boris Filipović ,
Boris Filipović

FIL.I.S. d.o.o. Zagreb , Zagreb, Croatia

Božo Svetina
Božo Svetina

FIL.I.S. d.o.o. Zagreb, Zagreb, Croatia

Abstract

U radu je prikazana metodologija revitalizacije bunara izvedenog u krečnjačkom vodonosniku pod visokim pritiskom na primjeru bunara “CC Well” u izvorištu "Olimpija" Coca-Cola Beverages -Sarajevo. Cilj revitalizacije bio je pretvoriti istražno-eksploatacioni bunar u trajni eksploatacioni vodozahvat koji će omogućiti dugotrajnu eksploataciju ovog objekta, uz zadržavanje postojećeg kapaciteta i kvaliteta zahvaćenih podzemnih voda sa eliminacijom svih eventualnih negativnih uticaja na režim i kvalitet podzemnih voda u pribunarskoj zoni. Poseban inovativni doprinos i prilog metodologiji revitalizacije bunara u specifičnim geološko-tehničkim uslovima, autori ovog rada su dali prilikom projektovanja “pakera” koji je omogućio izoliranje vodonosnika pod visokim pritiskom od dijela konstrukcije bunara u kojem je izvršena cementacija, te tehnologije izvođenja cementacije. Ovaj rad je prilog metodologiji revitalizacije bunara izvedenih u krečnjačkom vodonosniku pod visokim pritiskom i može poslužiti kao primjer izvođenju ovakve vrste hidrogeoloških radova.

References

[{"id":278,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Projekat - hidrogeolo\u0161ka istra\u017eivanja pitkih voda kre\u010dnja\u010dkog akvifera na podru\u010dju Mostarskog raskr\u0161\u0107a u Bla\u017euju kod Sarajeva, Gra\u0111.fak. Sarajevo - Institut za geologiju, Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":279,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Izvje\u0161taj o izvo\u0111enju bunara \"CC Well\" u krugu kompanije Coca-Cola Beverages B-H d.o.o Sarajevo, Gra\u0111.fak. Sarajevo - Institut za geologiju, Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":280,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pitkih podzemnih voda kre\u010dnja\u010dkog akvifera u podru\u010dju Mostarskog raskr\u0161\u0107a, Gra\u0111.fak. Sarajevo - Institut za geologiju, Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":281,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Revitalizacija bunara \"CC Well\" Coca-Cola Beverages B-H d.o.o Sarajevo, Gra\u0111.fak. Sarajevo - Institut za geologiju, Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"F.","family":"Skopljak"},{"given":"\u041c.","family":"Ba\u0161agi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.