×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 3

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Asmir Kalfić, Ranko Cvijić , Boško Vuković, Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić, Душко Сунарић, Драгутин Јевремовић, Милорад Лолин, Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović, Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina, Mirko Ivković , Lazar B. Stojanović, Владимир Малбашић, Миодраг Челебић, Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Nada Božić, Radenko Babić, Bosa Stojanović, Mira Vidaković, Slađana Petronić, Jelena Kadić, Dejan Radošević, Goran Panić,

Published: June 2010

Contents

June 2010 Professional paper Environment
MONITORING UKUPNIH AZOTNIH OKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Oksidi azota - NOx (NO + NO2) nastaju prilikom procesa sagorijevanja oksidacijom azotovih jedinjenja u gorivu i termalnim putem, kod visokih temperatura, iz azota i kiseonika. Dio azotovih oksida, koji se pojavljuju u vazduhu, nastaje kao posljedica pojedinih prirodnih procesa u zemljištu, posebno iz azotnih đubriva koja se koriste u poljopr...

By NEĐO ĐURIĆ, NADA BOŽIĆ, RADENKO BABIĆ, BOSA STOJANOVIĆ, MIRA VIDAKOVIĆ

June 2010 Original scientific article Environment
EKOLOŠKE I FITOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926

Prilikom istraživanja ruderalne vegetacije Pala izdvojena je zajednica Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926. U radu je prikazan floristički sastav, ekološke i fitogeografske karakteristike ove asocijacije. Floristički sastav navedene fitocenoze čine 94 vrste od kojih edifikatorska vrsta Onopordum acanthium ostvaruje najveći stepen prisutnosti (...

By SLAĐANA PETRONIĆ

June 2010 Original scientific article Environment
FLORISTIČKI DIVERZITET POSEBNOG PODRUČJA PRIRODE GROMIŽELJ

Floristička istraživanja ovoga područja su pokazala izuzetan diverzitet vaskularne flore koji se ogleda u prisustvu oko 400 biljnih vrsta svrstanih u 280 rodova i 85 porodica. Taksonomskom analizom utvrđeno je da najveći broj taksona vaskularnih biljaka područja Gromiželja pripada klasi Dicotyledones i to: 335 vrsta, 231 rod i 67 porodica. Analizir...

By SLAĐANA PETRONIĆ, JELENA KADIĆ, DEJAN RADOŠEVIĆ, GORAN PANIĆ

Recent issues

View Archive