×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

EKOLOŠKE I FITOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926

By
Slađana Petronić
Slađana Petronić
Contact Slađana Petronić

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Abstract

Prilikom istraživanja ruderalne vegetacije Pala izdvojena je zajednica Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926. U radu je prikazan floristički sastav, ekološke i fitogeografske karakteristike ove asocijacije. Floristički sastav navedene fitocenoze čine 94 vrste od kojih edifikatorska vrsta Onopordum acanthium ostvaruje najveći stepen prisutnosti (V) i pokrovnost (2150). Analizom areal spektra zajednice utvrđena je dominacija vrsta širokih areala iz evroazijske grupe flornih elemenata, a od životnih formi hemikriptofita. Pri izgradnji zajednice u ekološkom pogledu dominiraju submezofite, neutrofilne, mezotrofne, mezotermne vrste i vrste koje se razvijaju u uslovima polusjenke i pune dnevne svjetlosti.

References

[{"id":338,"citationNumber":null,"type":"journal-article","title":"","DOI":null,"author":[{"given":"a","family":""}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":339,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sand\u017eaka. I dio, Zemaljska \u0161tamparija, Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"G.","family":"Beck"}],"issued":{"date-parts":["1903"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":340,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novipazar. II dio, Dr\u017eavna \u0161tamparija u Sarajevu, Beograd-Sarajevo","DOI":null,"author":[{"given":"G.","family":"Beck"}],"issued":{"date-parts":["1927"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":341,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Plant sociology -The study of plant communities. Hefner Publisching Company, New York","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Braun-Blanquet"}],"issued":{"date-parts":["1965"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":342,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"\u0424\u043b\u043e\u0440\u0430 \u0421\u0440\u0431\u0438\u0458\u0435. 1-9, \u0421\u0410\u041d\u0423, \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434, 1970 \u2013 77","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"\u0408\u043e\u0441\u0438\u0444\u043e\u0432\u0438\u045b"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":343,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Iconographie der Florae des S\u00fcd\u00f6stlichen Mitteleuropa. Akademija Kiado, Budapest","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Javorka"},{"given":"V.","family":"Csapody"}],"issued":{"date-parts":["1975"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":344,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Uloga i zna\u010daj ruderalne flore i vegetacije u ekosistemima gradskih i industrijskih naselja","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Jovanovi\u0107"},{"given":"M.M.","family":"Jankovi\u0107"},{"given":"V.","family":"Stevanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1990"]},"container-title":"Ekologija i geografija u re\u0161avanju problema \u017eivotne sredine, Posebna izdanja","volume":null,"issue":"69","page":"136-139"}]

[{"id":345,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Vaskularne biljke Srbije kao indikatori stani\u0161ta. Institut za istra\u017eivanja u poljoprivredi \u201eSrbija\u201c Institut za biolo\u0161ko istra\u017eivanje \u201eSini\u0161a Stankovi\u0107\u201c, Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Koji\u0107"},{"given":"R.","family":"Popovi\u0107"},{"given":"B.","family":"Karad\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":346,"citationNumber":"8","type":"journal-article","title":"Prodromus biljnih zajednica Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Laku\u0161i\u0107"},{"given":"D.","family":"Pavlovi\u0107"},{"given":"S.","family":"Abad\u017ei\u0107"},{"given":"P.","family":"Grgi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1978"]},"container-title":"Godi\u0161njak Biolo\u0161kog instituta Univerziteta u Sarajevu","volume":null,"issue":"30","page":"1-87"}]

[{"id":347,"citationNumber":"9.","type":"journal-article","title":"\u0420\u0443\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0432\u0435\u0433\u0435\u0442\u0430\u0446\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u0420 M\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0438\u0458\u0430. \u041c\u0430\u043a\u0435\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0430\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u0458\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0443\u043c\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041e\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430 \u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0448\u043a\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"\u041c\u0430\u0442\u0432\u0435\u0458\u0435\u0432\u0430"}],"issued":{"date-parts":["1982"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1-70"}]

[{"id":348,"citationNumber":"10","type":"journal-article","title":"Pflanzensoziologische Exursionsflora f\u00fcr Deutschland und angrenzedne Gbiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart","DOI":null,"author":[{"given":"E.","family":"Oberdorfer"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":349,"citationNumber":"11","type":"journal-article","title":"Floristi\u010dka diferencijacija tercijarnih ekosistema planine Jahorine. Magistarski rad, PMF Univerziteta u Sarajevu","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Petroni\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":350,"citationNumber":"12","type":"journal-article","title":"Ruderalna flora i vegetacija podru\u010dja Pala. Doktorska disertacija, PMF Univerziteta u Banja Luci","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Petroni\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":351,"citationNumber":"13","type":"journal-article","title":"Ruderalna flora i vegetacija podru\u010dja Banja Luke. Doktorska disertacija, PMF Univerziteta u Banja Luci","DOI":null,"author":[{"given":"Lj.","family":"Topali\u0107-Trivunovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":352,"citationNumber":"14","type":"journal-article","title":"Ekolo\u0161ko-fitocenolo\u0161ka analiza ruderalne vegetacije okoline Novog Sada. Magistarski rad, PMF Univerziteta u Beogradu","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"\u0160ainovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1968"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.