×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 3

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Asmir Kalfić, Ranko Cvijić , Boško Vuković, Neđo Đurić, Petar Mitrović, Anđa Đujić, Snežana Tadić, Душко Сунарић, Драгутин Јевремовић, Милорад Лолин, Slobodan Nedeljković, Miodrag Popović, Ferid Skopljak, Mirza Bašagić, Boris Filipović, Božo Svetina, Mirko Ivković , Lazar B. Stojanović, Владимир Малбашић, Миодраг Челебић, Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Nada Božić, Radenko Babić, Bosa Stojanović, Mira Vidaković, Slađana Petronić, Jelena Kadić, Dejan Radošević, Goran Panić,

Published: June 2010

Contents

June 2010 Professional paper Mining
SISTEM DEGAZACIJE KAO PREVENTIVNA ZAŠTITA PRI RADU U IZBOJNOJ RADNOJ SREDINI U RUDNICIMA UGLJA

Degazacija (kaptiranje) metana je savremeni način eliminisanja opasnosti od metana i predstavlja kako sigurnosni tako i proizvodni faktor, s obzirom da obezbeđuju nesmetano izvođenje radova eksploatacije upodzemnim rudnicima sa većim izdvajanjem metana . U praksi, tehnologija degazacije zahteva stručno poznavnje rudarskih disciplina kao što ...

By MIRKO IVKOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
UGROŽENOST PODZEMNIH RUDNIKA UGLJA ENDOGENIM POŽARIMA

Rudnički požari čine relativno čestu pojavu najčešće pri podzemnoj eksploataciji uglja, a ređe u rudnicima metala sa prisustom pirita, i predstavljaju potencijalnu opasnost za zaposlene, instaliranu opremu i uređaje, pa i ceo podzemni proizvodni sistem. Po prirodi nastajanja, rudnički požari su klasifikovani na egzogene koji nastaju spoljnim...

By MIRKO IVKOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
MODEL ZA OPTIMIZACIJU DISKONTINUALNIH TRANSPORTNIH SISTEMA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA

U radu su prezentirana dva modela za optimizaciju diskontinualnog transporta otkrivke na površinskom kopu "Bogutova Selo" Ugljevik do kraja vijeka eksploatacije kopa (2017. godine). Model za optimizaciju tehničko-tehnoloških paraetara sistema razvijen je u simulacionom jeziku GPSS/H i PROOF simulacionom paketu. Verifikacija i validaci...

By LAZAR B. STOJANOVIĆ

June 2010 Review paper Mining
ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ЗОНА ПРИ БУШЕЊУ И МИНИРАЊУ У ЦИЉУ МАКСИМАЛНО МОГУЋЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА НА ПРИМЈЕРУ КАМЕНОЛОМА „ЉУБАЧЕВО“ КОД БАЊАЛУКЕ

У овом раду је дат примјер изналажења могућности даљње експлоатације на неком руднику у ситуацији када се у центру експлоатационог поља пронађу природна добра која држава жели да заштити. Примјер методологије ријешавања овакве ситуације је дат на каменолому „Љубачево“ код Бањалуке. Неопходно да се при пројектовању бушачко-минерских радо...

By ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, МИОДРАГ ЧЕЛЕБИЋ

Recent issues

View Archive