×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

SISTEM DEGAZACIJE KAO PREVENTIVNA ZAŠTITA PRI RADU U IZBOJNOJ RADNOJ SREDINI U RUDNICIMA UGLJA

By
Mirko Ivković
Mirko Ivković
Contact Mirko Ivković

JP PEU-Resavica, Resavica, Serbia

Abstract

Degazacija (kaptiranje) metana je savremeni način eliminisanja opasnosti od metana i predstavlja kako sigurnosni tako i proizvodni faktor, s obzirom da obezbeđuju nesmetano izvođenje radova eksploatacije upodzemnim rudnicima sa većim izdvajanjem metana . U praksi, tehnologija degazacije zahteva stručno poznavnje rudarskih disciplina kao što su: principi i metode izvođenja rudarskih radova, rudnička aerologija, hidrogeologija, geomehanika ugljenog sloja i pratećih stena i tehnologija bušenja. Ovaj sistem je efikasan kako u uslovima pojačanih izdvajanja metana, tako i kod rada u uslovima izbojne radne sredine. U radu se obrađuju osnovni principi degazacije metana u rudnicima, pri čemu je kao objekat istraživanja korišćeno ležište Rudnika „Soko“ – Soko Banja.

References

[{"id":283,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Pojava gorskih udara u jami \u201eRaspoto\u010dje\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"V.","family":"Bijeli\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Ljubojev"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2002","page":null}]

[{"id":284,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Strategija razvoja podzemnih rudnika uglja u Srbiji u okviru razvoja ugljenih basena sa povr\u0161inskom eksploatacijom","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Dragosavljevi\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Deni\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2009","page":null}]

[{"id":285,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Parametri uticajni na \u017eivotnu sredinu u rudniku \u201eSoko\u201c \u2013 Sokobanja","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2009","page":null}]

[{"id":286,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Calculation the gas concentracion in the underground coal combustion","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Journal Mining Engineering","volume":null,"issue":"1\/2010","page":null}]

[{"id":287,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Optimizacija rudarskih projekata i proizvodnje","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Magdalenovi\u0107"},{"given":"R.","family":"Jovanovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Stanujki\u0107"},{"given":"Magdalinovi\u0107","family":"Kalinovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2009","page":null}]

[{"id":288,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Zaru\u0161avanje krovinskih stena pri otkopavanju slojeva uglja vrlo velike mo\u0107nosti","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Mile\u0107evi\u0107"},{"given":"V.","family":"Mili\u0107"},{"given":"I.","family":"Svrkota"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2007","page":null}]

[{"id":289,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Novi izazovi i vizije rudarstva u svetu sa osvrtom na rudarstvo u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2007","page":null}]

[{"id":290,"citationNumber":"8","type":"journal-article","title":"Stanje sigurnosti i tehni\u010dka za\u0161tita u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja u Republici Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2001","page":null}]

[{"id":291,"citationNumber":"9","type":"journal-article","title":"Zna\u010daj i procena vrednosti poslovnih poduhvata u Rudarstvi Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Uro\u0161evi\u0107"},{"given":"D.","family":"\u0110uranovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2007","page":null}]

[{"id":292,"citationNumber":"10","type":"journal-article","title":"Analiza procesa pomeranja potkopanog terena na podru\u010dju RMU\u201cSoko\u201c na osnovu postoje\u0107ih rezultata periodi\u010dnih opa\u017eanja","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Vu\u0161ovi\u0107"},{"given":"I.","family":"Svrkota"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2005","page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.