×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Review paper

UGROŽENOST PODZEMNIH RUDNIKA UGLJA ENDOGENIM POŽARIMA

By
Mirko Ivković
Mirko Ivković
Contact Mirko Ivković

JP PEU-Resavica, Resavica, Serbia

Abstract

Rudnički požari čine relativno čestu pojavu najčešće pri podzemnoj eksploataciji uglja, a ređe u rudnicima metala sa prisustom pirita, i predstavljaju potencijalnu opasnost za zaposlene, instaliranu opremu i uređaje, pa i ceo podzemni proizvodni sistem. Po prirodi nastajanja, rudnički požari su klasifikovani na egzogene koji nastaju spoljnim izvorom toplote i endogene koji nastaju procesom samozapaljenja. U ovom radu daje se prikaz rizika od endogenih rudničkih požara, kao i metode zaštite od navedene opasnosati u podzemnim proizvodnim objektima-jamama rudnika uglja Republike Srbije.

References

[{"id":294,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Strategija razvoja podzemnih rudnika uglja u Srbiji u okviru razvoja ugljenih basena sa povr\u0161inskom eksploatacijom","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Dragosavljevi\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Deni\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2009","page":null}]

[{"id":295,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Osavremenjavanje podzemne eksploatacije uglja u cilju pove\u0107anja proizvodnje i za\u0161tite zaposlenih","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"A.","family":"Mladenovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2001","page":null}]

[{"id":296,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Parametri uticajni na \u017eivotnu sredinu u rudniku \u201eSoko\u201c \u2013 Sokobanja","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2009","page":null}]

[{"id":297,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Optimizacija rudarskih projekata i proizvodnje","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Magdalenovi\u0107"},{"given":"R.","family":"Jovanovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Stanujki\u0107"},{"given":"Magdalinovi\u0107","family":"Kalinovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2009","page":null}]

[{"id":298,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Zaru\u0161avanje krovinskih stena pri otkopavanju slojeva uglja vrlo velike mo\u0107nosti","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Mile\u0107evi\u0107"},{"given":"V.","family":"Mili\u0107"},{"given":"I.","family":"Svrkota"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2007","page":null}]

[{"id":299,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Prora\u010dun i izgradnja za\u0161titnih pregrada od aerodinami\u010dkih udara u rudnicima","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Miljkovi\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Ignjatovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Bogdanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2001","page":null}]

[{"id":300,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Risk identification in the mine design, exploitation and combustion of oil shale","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sokolovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Journal Mining Engineering","volume":null,"issue":"1\/2010","page":null}]

[{"id":301,"citationNumber":"8","type":"journal-article","title":"Stanje sigurnosti i tehni\u010dka za\u0161tita u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja u Republici Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2001","page":null}]

[{"id":302,"citationNumber":"9","type":"journal-article","title":"Novi izazovi i vizije rudarstva u svetu sa osvrtom na rudarstvo u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"2\/2007","page":null}]

[{"id":303,"citationNumber":"10","type":"journal-article","title":"Zna\u010daj i procena vrednosti poslovnih poduhvata u Rudarstvi Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Uro\u0161evi\u0107"},{"given":"D.","family":"\u0110uranovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi","volume":null,"issue":"1\/2007","page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.