×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

UPRAVLJANJE PROJEKTOM PUTNE INFRASTRUKTURE SA POSEBNIM OSVRTOM NA OKOLINSKI INŽENJERING

By
Rašid Hadžić ,
Rašid Hadžić

Građevinski fakultet u Sarajevu, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Mirza Pozder ,
Mirza Pozder

Građevinski fakultet u Sarajevu, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Žanesa Ljevo
Žanesa Ljevo

Građevinski fakultet u Sarajevu, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Putna infrastruktura predstavlja okosnicu razvoja i funkcionisanja svih mogućih ljudskih, privrednih i trećih tokova. Zato, kroz ovaj rad, žele se istaknuti neke vrijednosti koje su bitne za planiranje, projektovanje i građenje puteva, a tiču se upravljanja datog projekta. Posebno, pa čak i intenzivno, vrši se vrednovanje okolinskog inžinjeringa za eventualnu naučnu i stručnu problematiku. Tim povodom date su neke aplikacije na mega projektu u Bosni i Hercegovini, Koridoru Vc.

References

[{"id":519,"citationNumber":"1.","type":"journal-article","title":"Upravljanje projektom, Gra\u0111evinski fakultet u Sarajevu","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":520,"citationNumber":"2.","type":"journal-article","title":"Prostorno planiranje i za\u0161tita okoli\u0161a, Edicija \u201eGra\u0111enje\u201c Gra\u0111evinski fakultet u Sarajevu","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":521,"citationNumber":"3.","type":"journal-article","title":"Graditeljska regulativa, Tehni\u010dka knjiga, Edicija \u201eGra\u0111enje\u201c,Gra\u0111evinski fakultet u Sarajevu","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":522,"citationNumber":"4.","type":"journal-article","title":"Popovi\u0107: Upravljanje projektima u gra\u0111evinarstvu, Gra\u0111evinska knjiga","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":523,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Organizacija izvedbe gra\u0111evinskog projekta","DOI":null,"author":[{"given":"Lon\u010dari\u0107","family":"R."}],"issued":{"date-parts":["1995"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.