×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

IZRAČUNAVANJE OPTIMALNIH TEHNIČKIH PARAMETARA METODE KRATKIH MEHANIZOVANIH OTKOPA U PODZEMNIM RUDNICIMA UGLJA

By
Mirko Ivković
Mirko Ivković
Contact Mirko Ivković

JP PEU – Resavica, Resavica, Serbia

Abstract

Osnovni pravac razvoja sistema otkopavanja ležišta uglja podzemnim sistemom usmeren je ka uvođenju i unapređenju metoda širokih čela sa kompleksnom mehanizacijom. Međutim, u pojedinim ležištima prirodno-geološki uslovi eksploatacije ne omogućavaju primenu ove metode, te se iznalaze druga specifična rešenja otkopavanja. Jedna od fleksibilnih i prilagodivih složenim uslovima eksploatacije je i metoda kratkih mehanizovanih otkopa. Na osnovu svestrane analize u ovom radu je matematičkim modeliranjem izvršeno određivanje optimalnih tehničkih parametara ove metode otkopavanja ugljenih slojeva.

References

[{"id":492,"citationNumber":"1.","type":"journal-article","title":"Sirovinska baza i perspektive razvoja rudnika uglja \u201e\u0160tavalj\u201c Sjenica","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bukumirovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br.1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":493,"citationNumber":"2.","type":"journal-article","title":"Modeling of Stress-Deformation State Using The Numerical Methods in The Wide face Mining","DOI":null,"author":[{"given":"\u0106osi\u0107","family":"S."},{"given":"Okanovi\u0107","family":"H"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 2\/2010","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":494,"citationNumber":"3.","type":"chapter","title":"Strategija razvoja podzemnih rudnika uglja u Srbiji u okviru razvoja ugljenih basena sa povr\u0161inskom eksploatacijom","DOI":null,"author":[{"given":"Dragosavljevic","family":"Z."},{"given":"Deni\u0107 MIvkovi\u0107","family":"M"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis rudarski radovi br. 1\/2009","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":495,"citationNumber":"4.","type":"chapter","title":"Analiza zavisnosti ostvarenih tro\u0161kova i brzine izrade podzemnih prostorija u rudnicima uglja u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"\u0110ukanovi\u0107","family":"D."},{"given":"\u0110ukanovi\u0107","family":"D"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2005","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":496,"citationNumber":"5.","type":"journal-article","title":"Racionalni sistemi podzemnog otkopavanja slojeva mrkog uglja velike debljine u slo\u017eenim uslovima eksploatacije, Dokotorska disertacija","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":497,"citationNumber":"6.","type":"chapter","title":"Pravci tehni\u010dkog, ekonomskog, tr\u017ei\u0161nog i dru\u0161tvenog razvoja i prestrukturiranja rudnika sa podzemnom eksploatacijom za period 2001-2006","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":498,"citationNumber":"7.","type":"chapter","title":"Strategija razvoja rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji u uslovima prestrukturiranja","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2002","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":499,"citationNumber":"8.","type":"journal-article","title":"Specifi\u010dnosti resrtrukturiranja rudarske industrije u Republici Srpskoj","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 2\/2004","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":500,"citationNumber":"9.","type":"chapter","title":"Istra\u017eivanje uslova radne sredine u cilju uvo\u0111enja metode mehanizovanog otkopavanja I ugljenog sloja u jami Rudnika \u201eLubnica\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"Ivkovi\u0107","family":"M."},{"given":"Ljubojev","family":"M."},{"given":"Perendi\u0107","family":"S"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":501,"citationNumber":"10.","type":"chapter","title":"Osavremenjavanje podzemne eksploatacije uglja u cilju pove\u0107anja proizvodnje i za\u0161tite zaposlenih","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"A.","family":"Mladenovi\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":502,"citationNumber":"11.","type":"chapter","title":"Uticaj podzemne eksploatacije uglja na ugro\u017eavanje \u017eivotne sredine","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107 "},{"given":"Lj.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"A.","family":"Mladenovi\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":503,"citationNumber":"12.","type":"chapter","title":"CALCULATION THE GAS CONCENTRATION IN THE UNDERGROUND COAL COMBUSTION","DOI":null,"author":[{"given":"Ivkovi\u0107","family":"M."},{"given":"Miljanovi\u0107","family":"J."}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi, br. 1\/2010","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":504,"citationNumber":"13.","type":"chapter","title":"Deformisanje stenskog masiva i sleganje povr\u0161ine terena uzrokovani podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina","DOI":null,"author":[{"given":"Ljubojev","family":"M."},{"given":"Popovi\u0107","family":"R"},{"given":"Ivkovi\u0107 ","family":"M."}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":505,"citationNumber":"14.","type":"journal-article","title":"Restrukturiranje podzemne eksploatacije uglja u Srbiji, \u010casopis Rudarski radovi br","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ignjatovi\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["2\/2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":506,"citationNumber":"15.","type":"article-journal","title":"Izbor eksploziva u zavisnosti od karakteristika radne sredine pri izradi podzemnih objekata","DOI":null,"author":[{"given":"Ignjatovi\u0107","family":"M."},{"given":"Ljubojev","family":"M."},{"given":"\u0160trbac","family":"D"}],"issued":{"date-parts":["2\/2002"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":507,"citationNumber":"16.","type":"journal-article","title":"Na\u010din eksploatacije Aleksina\u010dkog le\u017ei\u0161ta","DOI":null,"author":[{"given":"Ignjatovi\u0107","family":"M."},{"given":"Stanojevi\u0107","family":"Z."},{"given":"Miti\u0107","family":"D."},{"given":"Maksimovi\u0107","family":"M."},{"given":"Ignjatovi\u0107","family":"D"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br.2\/2009","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":508,"citationNumber":"17.","type":"chapter","title":"Uticajni faktori pri realizaciji predvi\u0111ene proizvodnje uglja u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom Republike Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":509,"citationNumber":"18.","type":"article-journal","title":"Mogu\u0107nosti izmene metode otkopavanja u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatcijom u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"Mili\u0107evi\u0107","family":"\u017d."},{"given":"Mili\u0107","family":"V."},{"given":"Vu\u0161ovi\u0107","family":"N"},{"given":"Svrkota ","family":"I."}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 2002","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":510,"citationNumber":"19.","type":"chapter","title":"Svrkota I.: Zaru\u0161avanje krovnog uglja \u2013 najzna\u010dajnija faza otkopavanja mo\u0107nih ugljenih slojeva","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Mili\u0107evi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1-2\/2003","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":511,"citationNumber":"20.","type":"journal-article","title":"Optimizacija rudarskih projekata i proizvodnje","DOI":null,"author":[{"given":"Magdalinovi\u0107","family":"N."},{"given":"Jovanovi\u0107","family":"R."},{"given":"Stanujki\u0107","family":"D."},{"given":"Magdalinovi\u0107-Kalinovi\u0107","family":"M"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 2\/2009","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":512,"citationNumber":"21.","type":"journal-article","title":"Mogu\u0107nosti pove\u0107anja nivoa proizvodnje uglja u rudniku \u201eRembas\u201c Resavica","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Popovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":513,"citationNumber":"22.","type":"chapter","title":"Ocena perspektivnosti otvaranja rudnika sa podzemnom eksploatacijom u Despotova\u010dkom i Mlavsko-Petrova\u010dkom basenu","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Petkovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":514,"citationNumber":"23.","type":"chapter","title":"Stanje sigurnosti i tehni\u010dka za\u0161tita u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja u Srbiji","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2001","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":515,"citationNumber":"24.","type":"journal-article","title":"Strate\u0161ki pristup planiranju razvoja i proizvodnje mineralnih sirovina u oblasti rudarstva Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br.1\/2002","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":516,"citationNumber":"25.","type":"journal-article","title":"Risk identification in The Mine Design Exploitation and Combustion of Oil Shale","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sokolovi\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br 1\/2010","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":517,"citationNumber":"26.","type":"chapter","title":"Popovi\u0107 P.: Detailed Terms and Method of Sampling for Tehnological Sample in Geological Prospecting Works","DOI":null,"author":[{"given":"Sokolovi\u0107","family":"D."},{"given":"Erdeljan","family":"D"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2010","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":518,"citationNumber":"27.","type":"chapter","title":"Investigation of Prosibilities for Simultaneous Exploitation of Coal and Oil Shale in The Aleksinac Basin","DOI":null,"author":[{"given":"Sokolovi\u0107","family":"D."},{"given":"Belji\u0107","family":"\u010c."},{"given":"Gagi\u0107","family":"D"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"\u010casopis Rudarski radovi br. 1\/2010","volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.