×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA DUŽ TRASE AUTOPUTA KORIDOR Vc, DIONICA SVILAJ – VUKOSAVLJE

By
Neđo Đurić
Neđo Đurić
Contact Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia Herzegovina

Abstract

Autoput koridor Vc dolazi iz Hrvatske i prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa počinje na sjeveru od rijeke Save i prolazi dolinom rijeke Bosne do Sarajeva, zatim pored Konjica i Mostara do Jadranskog mora. Predstavlja dio mreže TEM transportne infrastrukture Jugoistočne Evrope. Tokom istraživanja za potrebe projektne dokumentacije od idejnog do glavnog projekta, sagledane su hidogeološke karakteristike sedimenata, gdje su izdvojene stijene prema njihovoj vodopropusnosti. Složenost geološke građe, te česta smjenjivanja sitnih slojeva na manjem prostoru, zahtijevala su detaljnija istraživanja. Ipak, i sa nivoom provedenih istraživanja određene su filtracione karakteristike pojedinih slojeva i izdvojene kolektorske stijene.

References

[{"id":451,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Elaborat o in\u017eenjerskogeolo\u0161kim, hidrogeolo\u0161kim geotehni\u010dkim uslovima izgradnje autopta na koridoru Vc - Tehni\u010dka studija","DOI":null,"author":[{"given":"Ba\u0161agi\u0107","family":"M."},{"given":"Langof","family":"Z"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":452,"citationNumber":"2.","type":"journal-article","title":"Vodozahvatni radovi i ispitivanje bunara B-4 na izvori\u0161tu \"Od\u017eak\"","DOI":null,"author":[{"given":"Ba\u0161agi\u0107","family":"M."},{"given":"Skopljak","family":"F."},{"given":"Had\u017ei\u0107","family":"E."}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":453,"citationNumber":"3.","type":"journal-article","title":"Elaborat o geotehni\u010dkim istra\u017eivanjima trase autoputa Gradi\u0161ka \u2013 Banja Luka, Geoteh \u2013 plus","DOI":null,"author":[{"given":"A.","family":"\u0110uji\u0107"},{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":454,"citationNumber":"4.","type":"journal-article","title":"Osnove geologije i in\u017eenjerske geologije, Gra\u0111evinski fakultet Subotica","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":455,"citationNumber":"5.","type":"article-journal","title":"Hidrogeolo\u0161ka karta SFR","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Komatina"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":"1","issue":"500","page":null}]

[{"id":456,"citationNumber":"6.","type":"journal-article","title":"Op\u0107i hidrogeolo\u0161ki odnosi na teritoriji BiH, Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Pape\u0161"},{"given":"R.","family":"Srdi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1969"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":457,"citationNumber":"7.","type":"journal-article","title":"Upustvo za izradu hidrogeolo\u0161ke karte SFRJ, S.G.Z","DOI":null,"author":[{"given":"A.","family":"\u0160arin"}],"issued":{"date-parts":["1984"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":458,"citationNumber":"8.","type":"journal-article","title":"OGK Slavonski Brod, 1:100.000, Tuma\u010d lista Slavonski Brod, Geolo\u0161ki zavod","DOI":null,"author":[{"given":"\u0160parica","family":"M."},{"given":"Buzaljko","family":"R"},{"given":"Moji\u010devi\u0107","family":"M."}],"issued":{"date-parts":["1986"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.