×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ODRŽIVI RAZVOJ

By
Zdravko Milovanović ,
Zdravko Milovanović

Mašinski fakultet, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Svetlana Dumonjić-Milovanović
Svetlana Dumonjić-Milovanović

Partner inženjering Banja Luka, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Abstract

Rast svijesti o značenju energije i njenom racionalnom korištenju, kao i padajuća dinamika svjetskih trendova zaliha fosilnih goriva, zahtijevaju i nove analize i primjenu novih tehnologija u proizvodnji električne i toplotne energije. Pri tome, održivost nam pomaže u opisivanju kvaliteta života, a održivi razvoj pruža dodatnu šansu u korišćenju resursa budućim naraštajima. Ideja održivog razvoja zahtijeva i nova pravila i procedure u procesu planiranja elektroenergetskog sistema, pri čemu se sa aspekta održivog razvoja moraju u proces donošenja odluka uključiti određene ekonomske, društvene, zdravstvene i ekološke uslove, što zahtijeva potrebu za analizom svih implikacije dugoročnih razvojnih strategija elektroenergetskog sistema, pri čemu je potrebno u proces izrade strategija, osim donosioca odluka u elektroprivredi i vladi, uključiti (kroz odgovarajući iterativni proces) i drugi učesnike (kao što su javnost, nevladin sektor, korisnike odnosno potrošače, financijske institucije tj. bankarski sektor i dr.). Kako u procjenama uticaja iz različitih energetskih tehnoloških lanaca postoji dosta visok nivo nesigurnosti, neophodno je u okviru realizacije održive strategije u okviru elektroenergetskog sektora poseban aspekt dati analizi osjetljivosti dobijenih rješenja, procjeni rizika u njihovoj primjeni, kao i definisanju neophodnih mjera pouzdanosti i sigurnosti za njihovu realizaciju, pri čemu se kao imperativ nameće formiranje polaznih baza podataka zasnovanih na najboljim informacijama i saznanjima, koja pred planerima (nosiocima izrade stretegija) trenutno stoje su na raspolaganju.

References

[{"id":440,"citationNumber":"1.","type":"article-journal","title":"Multikriterijalna procjena odr\u017eivosti opcija za proizvodnju elektri\u010dne energije - slu\u010daj BiH","DOI":null,"author":[{"given":"Begi\u0107","family":"F."},{"given":"Milovanovi\u0107","family":"Z."},{"given":"D\u017eaferovi\u0107","family":"E"},{"given":"Begi\u0107","family":"A."}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Me\u0111unarodna konferencija TENOR","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":441,"citationNumber":"2.","type":"article-journal","title":"Analiza odr\u017eivosti vjetroelektrana instaliranih na kompleksnim terenima, Me\u0111unarodna konferencija TENOR 2010","DOI":null,"author":[{"given":"Begi\u0107","family":"F."},{"given":"Kuli\u0107","family":"F"},{"given":"Begi\u0107","family":"A."}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"30\u201348"}]

[{"id":442,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Termotehni\u010dka i termoenergetska postrojenja - Propisi i primjeri iz prakse","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bogner"},{"given":"\u041c.","family":"Isailovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"527"}]

[{"id":443,"citationNumber":"4.","type":"article-journal","title":"Monografija \"Energetske ma\u0161ine - Parne turbine\", Univerzitet u Banjoj Luci, Ma\u0161inski fakultet Banja Luka","DOI":null,"author":[{"given":"Mili\u010di\u0107","family":"D."},{"given":"Milovanovi\u0107","family":"Z"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"923"}]

[{"id":444,"citationNumber":"5.","type":"article-journal","title":"Termoenergetika kao komponenta strategije razvoja energetike razvoja RS i BiH, Me\u0111unarodna konferencija TENOR 2010","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Mili\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"314\u2013356"}]

[{"id":445,"citationNumber":"6.","type":"article-journal","title":"Termoenergetska postrojenja - Tehnolo\u0161ki sistemi, projektovanje i izgradnja, eksploatacija i odr\u017eavanje, Univerzitet u Banjoj Luci Ma\u0161inski fakultet","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"Banja Luka","volume":null,"issue":null,"page":"842"}]

[{"id":446,"citationNumber":"7.","type":"article-journal","title":"Termoenergetska postrojenja - Teoretske osnove, Univerzitet u Banjoj Luci Ma\u0161inski fakultet","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"Banja Luka","volume":null,"issue":null,"page":"431"}]

[{"id":447,"citationNumber":"8.","type":"article-journal","title":"","DOI":null,"author":[{"given":"B.P.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2010-06"]},"container-title":"Statistical Review of World Energy","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":448,"citationNumber":"9.","type":"journal-article","title":"Commission of the European Communities: Thematic Strategy on Air Pollution, COM, 446 final","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":449,"citationNumber":"10.","type":"journal-article","title":"Statistical Books","DOI":null,"author":[{"given":"Eurostat","family":""}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":450,"citationNumber":"11.","type":"book","title":"Key World Energy Statistics - 2010, IEA - International Energy Agency, Brussels","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.