×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

ANALIZA UTJECAJA PRIMARNIH NAPREZANJA NA RJEŠENJE INŽENJERSKE ZADAĆE U STIJENSKOJ MASI

By
Zlatan Talić ,
Zlatan Talić

Divel d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Bosnia Herzegovina

Predrag Miščević
Predrag Miščević

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, University of Split, Split, Croatia

Abstract

Dok je kod ostalih građevinskih objekata opterećenje poznato, kod objekata izgrađenih na ili u stijenskoj masi, u većini slučajeva, opterećenje nije poznato jer ono ovisi o nizu čimbenika koji potječu od ponašanja sredine u kojoj se nalazi objekt, zatim o međusobnom međudjelovanju te sredine i obloge, kao i o tehnologiji izvođenja radova. Poznavanje „in situ“ naprezanja nužno je za projektiranje i izradu podzemnih objekata, posebno kod odabira pogodnih lokacija i orijentacije tunela i drugih podzemnih otvora, optimalnih oblika i veličina podzemnih otvora i odabira pogodnog sustava podgrade, učinkovitih i sigurnih izrada kampada kod zasjeka i prirodnih kosina, kao i temeljenja građevinskih objekata. Problematika primarnih naprezanja naročito je složena ako su u pitanju anizotropne, heterogene i diskontinuirane sredine, te u tim slučajevima ove probleme možemo rješavati putem eksperimentalnih ispitivanja i istraživanja «in situ», ili analizom na numeričkim modelima. Postojanje pukotinskih sustava, te njihova orijentacija, znatno utječu na raspodjelu i intenzitet naprezanja.

References

[{"id":475,"citationNumber":"1.","type":"article-journal","title":"Stress estimation in rock; a brief history and review","DOI":null,"author":[{"given":"C.","family":"Fairhurst"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":"Internacional Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":476,"citationNumber":"2.","type":"article-journal","title":"Rock stress in Canada \u2013 Their relevance to engineering project","DOI":null,"author":[{"given":"Franklin J.","family":"A"},{"given":"O.","family":"Hungr"}],"issued":{"date-parts":["1978"]},"container-title":"Rock Mechanics","volume":"Suppl. 6","issue":null,"page":"25\u201346,"}]

[{"id":477,"citationNumber":"3.","type":"paper-conference","title":"Tunnel lining strategies","DOI":null,"author":[{"given":"Hanafy E.","family":"A."},{"given":"Emery J.","family":"J."},{"given":"Franklin J.","family":"A"}],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":"Proc. 3rd Symp. Eng. Applications of Solid Mechanics, Univ","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":478,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Underground Excavations in Rock","DOI":null,"author":[{"given":"Hoek","family":"E."},{"given":"Brown","family":"E. T."}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":479,"citationNumber":"5.","type":"article-journal","title":"Special Issue on Rock Stress Estimation","DOI":null,"author":[{"given":"Hudson J.","family":"A."},{"given":"Cornet","family":"F. H."}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":"Internacional Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences","volume":"40","issue":null,"page":"955,"}]

[{"id":480,"citationNumber":"6.","type":"journal-article","title":"Osnovi mehanike stena II. Gra\u0111evinski kalendar, SGITJ, \"Slobodan Jovi\u0107\", Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Kujund\u017ei\u0107 "}],"issued":{"date-parts":["1979"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":481,"citationNumber":"7.","type":"article-journal","title":"Op\u0161ta fizi\u010dko-strukturna svojstva stenskih masa. Mehanika stijena, temeljenje, podzemni radovi. Dru\u0161tvo gra\u0111evinskih in\u017eenjera i tehni\u010dara Zagreb","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Kujund\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1983"]},"container-title":"Dru\u0161tvo za mehaniku stijena i podzemne radove SR Hrvatske. Knjiga 1","volume":"1","issue":null,"page":"183\u2013209"}]

[{"id":482,"citationNumber":"8.","type":"article-journal","title":"Odre\u0111ivanje prirodnih napona u nekim slu\u010dajevima degradiranih sedimentnih stijena. IV jugoslovenski simpozijum o mehanici stijena i podzemnim radovima","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Langof"}],"issued":{"date-parts":["1977"]},"container-title":"Kosovska Mitrovica","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":483,"citationNumber":"9.","type":"book","title":"Naponi i deformacije brdske mase i pritisci na tunelske obloge za neke slu\u010dajeve diskontinuuma","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Langof"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":484,"citationNumber":"10.","type":"article-journal","title":"Stability analysis of a large cavern in Italy for quarrying exploitation of a pink marble","DOI":null,"author":[{"given":"Pelizza","family":"S."},{"given":"Oreste P.","family":"P."},{"given":"Peila","family":"D."},{"given":"Oggeri","family":"C"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":"Tunneling and Underground Space Technology","volume":"15","issue":null,"page":"421\u2013435,"}]

[{"id":485,"citationNumber":"11.","type":"book","title":"Mehanika stijena \u2013 Teoretske osnove. Univerzitet \u00abD\u017eemal Bijedi\u0107\u00bb u Mostaru, Gra\u0111evinski fakultet","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Selimovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2003"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":486,"citationNumber":"12.","type":"article-journal","title":"Numerical simulation of the geomechanical processes in rock engineering","DOI":null,"author":[{"given":"Zhiyin","family":"W."},{"given":"Yunpeng","family":"L."},{"given":"Sijing","family":"W."},{"given":"Zhifa","family":"Y"}],"issued":{"date-parts":["200"]},"container-title":"Internacional Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences","volume":"37","issue":null,"page":"499\u2013507,"}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.