×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

UTVRĐIVANJE POGODNOSTI LOKACIJE ODLAGALIŠTA ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE BANOVIĆI KROZ DEFINISANJE STEPENA KONSOLIDACIJE I FIZIČKOMEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ODLOŽENOG MATERIJALA

By
Almir Šabović ,
Almir Šabović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia Herzegovina

Hasan Okanović ,
Hasan Okanović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia Herzegovina

Ramiz Muminović ,
Ramiz Muminović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia Herzegovina

Jasmin Isabegović
Jasmin Isabegović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia Herzegovina

Abstract

U radu su prikazani rezultati izvedenih istraživanja i ispitivanja na lokaciji predviđenoj za izgradnju Termoelektrane u Banovićima. Odabrana lokacija za izgradnju TE Banovići predstavlja staro odlagalište na kojem je u posljednjih 30 godina vršeno odlaganje jalovine sa okolnih površinskih kopova Rudnika mrkog uglja Banovići. Zadatak je bio utvrditi debljinu odloženog materijala, stepen konsolidacije i njegove fizičko-mehaničke karakteristike. Pored navedenog predložen je i način temeljenja svih objekata, te urađen proračun nosivosti i slijeganja tla. Takođe su date i inženjerskogeološke i hidrogeološke karakteristike navedene lokacije. Odloženi materijal čine gline, lapori, laporci i ugljevite gline.

References

[{"id":487,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Geotehni\u010dke klasifikacije za povr\u0161inske radove u rudarstvu i gra\u0111evinarstvu","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"\u0110uki\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2004"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":488,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Mehanika tla, tre\u0107e izdanje","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Maksimovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":489,"citationNumber":"3.","type":"journal-article","title":"Teren kao radna sredina za gra\u0111enje gra\u0111evinskih objekata","DOI":null,"author":[{"given":"P.","family":"Mitrovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":490,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Mehanika tla u in\u017eenjerskoj praksi","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Najdanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1981"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":491,"citationNumber":"5.","type":"journal-article","title":"Elaborat o geomehani\u010dkim ispitivanjima lokacije TE Banovi\u0107i kao podloga za Idejni Projekat termoelektrane","DOI":null,"author":[{"given":"\u0160abovi\u0107","family":"A."},{"given":"Okanovi\u0107","family":"H"},{"given":"Muminovi\u0107 ","family":"R."}],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.