×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

By
Zdravko Milovanović ,
Zdravko Milovanović

Mašinski fakultet, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Svetlana Dumonjić-Milovanović ,
Svetlana Dumonjić-Milovanović

Partner inženjering Banja Luka, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Jovan Škundrić
Jovan Škundrić

Partner inženjering Banja Luka, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Abstract

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja ima za posljedicu emisiju i imisiju, uz odlaganje otpadnih produkata u vazduh, vodu i zemljište. Prateći rezultat njihovog rada predstavlja smanjenje kvaliteta životne sredine i povećanje učešća kratkotrajnih ili dugotrajnih uticaja ispuštanja zagađivača. Bilo kakvo smanjenje i ograničenje emisija ili proizvodnje otpadnih materija u okviru energetskog sektora, kao i nivoa njihovog uticaja ograničeno je pored ekonomskih i tehničkim faktorima. Pri tome, uvijek postoji određeni rizik po ljude i životnu sredinu, zavisno od prirode i količine upotrijebljenog goriva, tehnologije transformacije primarnog u korisni oblik energije i energetske efikasnosti same transformacije, nivoa kontrolnih tehnologija za emisije i imisije, kao i racionalnog i efikasnog korišćenja (smanjenje gubitaka energije, štednja i sl.). Sistem upravljanja životnom sredinom obuhvata organizacionu strukturu, obaveze, postupke i resurse bilo koje organizacije za utvrđivanje i sprovođenje sistemskih mjera za zaštitu životne sredine. Glavni ciljevi ovog sistema su da se izvrši procjena i unapređivanje djelatnosti u okviru zaštite životne sredine, te pružanja odgovarajućih informacija javnosti, kao i da se nastavi sa stalnim i neprekidnim unapređivanjem operacionih djelatnosti u okviru zaštite životne sredine. Osnovni elementi ovog sistema obuhvataju uspostavljanje i sprovođenje sistemskih mjera za zaštitu životne sredine, programa i sistema upravljanja od strane organizacija, zatim sistematične, objektivne i periodične procjene djelovanja takvih elemenata, kao i prikupljanje informacija o unapređenju u oblasti zaštite životne sredine.

References

[{"id":524,"citationNumber":"1.","type":"article-journal","title":"Multikriterijalna procjena odr\u017eivosti opcija za proizvodnju elektri\u010dne energije \u2013 slu\u010daj BiH","DOI":null,"author":[{"given":"Begi\u0107","family":"F."},{"given":"Milovanovi\u0107","family":"Z."},{"given":"D\u017eaferovi\u0107","family":"E"},{"given":"Begi\u0107 ","family":"A."}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Me\u0111unarodna konferencija TENOR","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":525,"citationNumber":"2.","type":"article-journal","title":"Termoenergetika kao komponenta strategije razvoja energetike razvoja RS i BiH, Me\u0111unarodna konferencija TENOR 2010","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Mili\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"314\u2013356"}]

[{"id":526,"citationNumber":"3.","type":"article-journal","title":"Monografija \"Energetske ma\u0161ine - Parne turbine\", Univerzitet u Banjoj Luci, Ma\u0161inski fakultet Banja Luka","DOI":null,"author":[{"given":"Mili\u010di\u0107","family":"D."},{"given":"Milovanovi\u0107","family":"Z"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"923"}]

[{"id":527,"citationNumber":"4.","type":"article-journal","title":"Termoenergetska postrojenja - Tehnolo\u0161ki sistemi, projektovanje i izgradnja, eksploatacija i odr\u017eavanje, Univerzitet u Banjoj Luci Ma\u0161inski fakultet","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"842"}]

[{"id":528,"citationNumber":"5.","type":"article-journal","title":"Termoenergetska postrojenja - Teoretske osnove, Univerzitet u Banjoj Luci Ma\u0161inski fakultet","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"431"}]

[{"id":529,"citationNumber":"6.","type":"journal-article","title":"Commission of the European Communities: Thematic Strategy on Air Pollution, COM, 446 final","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":530,"citationNumber":"7.","type":"book","title":"Key World Energy Statistics - 2010, IEA - International Energy Agency, Brussels","DOI":null,"author":[{"given":"Key World Energy","family":"Statistics"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":531,"citationNumber":"8.","type":"book","title":"\u0420\u0414 153-34.0-02.306-98: \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043f\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u043a\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1998"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":532,"citationNumber":"9.","type":"book","title":"\u041c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u0443 \u0432\u0430\u043b\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0434\u0432\u0443\u043e\u043a\u0438\u0441\u0438 \u0443\u0433\u043b\u0435\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0443 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043b\u043e\u0432 \u0442\u044d\u0441 \u0438 \u043a\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445","DOI":null,"author":[{"given":"\u0420.\u0414.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.