×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Arhiv za tehničke nauke / Archives for Technical Sciences N0 7

All issues
Issue information file (PDF)
Authors in this issue:

Slobodan Nedeljković, Neđo Đurić, Miodrag Popović, Uzeir Spona, Zlatan Talić, Jovo Miljanović, Slobodan Kokerić, Rade Guberinić, Ivana Živojinović Miljanović, Žarko1 Kovačević, Goran Pejičić, Miloš Vrbanac, Milenko Vukadinović, Zuzana Orolínová, Annamária Mockovčiaková, Silvia Dolinská, Jaroslav Briančin, Radenko Babić, Perica Đuran, Petar Savković, Mira Vidaković, Jasmin Isabegović, Almir Šabović, Hasan Okanović,

Published: December 2012

Contents

December 2012 Professional paper Geology
NEKI ASPEKTI SEIZMIČKOG RIZIKA GRAĐEVINSKOG PROSTORA TERMOELEKTRANE UGLJEVIK – 3

Izgradnja Termoelektrane Ugljevik 3, snage 2 x 300 MW, zahtijevala je detaljnije proučavanje terena, posebno sa aspekta njegove seizmičnosti. Na terenu je ranije konstatovan rasjed u dijelu gdje su planirani budući objekti termoelektrane. Prethodnim terenskim istražnim radovima potvrđeno je njegovo prisustvo, što je što je zahtijevalo detaljnije an...

By SLOBODAN NEDELJKOVIĆ, NEĐO ĐURIĆ, MIODRAG POPOVIĆ

December 2012 Original scientific article Geology
RADON U VODAMA SEIZMIČKI AKTIVNIH ZONA TUZLANSKE REGIJE

Već više od trideset godina traju istraživanja na temu naglih promjena (iznenadnog povećanja ili smanjenja) koncentracije radona koja prethodi zemljotresu na određenoj lokaciji U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u vodama seizmički aktivnih zona Tuzlanske regije. Korištena je i opisana metoda mjerenja radona ...

By UZEIR SPONA

December 2012 Original scientific article Geology
ANALIZA KONCENTRACIJE RADONA U SEIZMIČKI AKTIVNIM ZONAMA TUZLANSKE REGIJE

U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u seizmički aktivnim zonama Tuzlanske regije. Od velikog broja metoda za mjerenje koncentracije aktivnosti radona izabrana je metoda trag detektora tipa CR39, koji su pogodni za dugotrajna mjerenja radona, od nekoliko dana do više mjeseci, pri čemu dobijeni rezultati predst...

By UZEIR SPONA

December 2012 Original scientific article Geotechnics
RAZVIJANJE KORELACIJA IZMEĐU MEHANIČKIH OSOBINA TLA

Moguće je uspostaviti određene korelacije između geotehničkih parametara tla dobijenih u laboratoriji i na terenu, kao i indeksnih parametara. Ovi parametri bili bi utvrđeni na osnovu rezultata israživanja i ispitivanja koji bi obuhvatili: • geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke radove • istražna bušenja • standardna dinamičk...

By ZLATAN TALIĆ

December 2012 Original scientific article Mining
DEFINISANJE MAKSIMALNOG KORAKA NAPREDOVANJA MEHANIZOVANE HIDRAULIČNE PODGRADE (MHP) ZA USLOVE RUDNIKA „STRMOSTEN“

Interakcija jamskog masiva i mehanizovane hidraulične podgrade, predstavlja jedan od primarnih uslova uspešne primene MHP pri otkopavanju uglja posebno kada se radi o složenim uslovima eksploatacije ugljenih slojeva. Izbor optimalne nosivosti podgrade kao i tipa i konstrukcije je još uvek jedno od najvažnijih pitanja a pouzdan izbor je moguće izvrš...

By JOVO MILJANOVIĆ, SLOBODAN KOKERIĆ, RADE GUBERINIĆ, IVANA ŽIVOJINOVIĆ MILJANOVIĆ, ŽARKO1 KOVAČEVIĆ

December 2012 Professional paper Construction
OPTIMAL ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN USING IMPROVED EVOLUTIONARY ALGORITHM

Considering energy efficiency and sustainable development on one side and economy aspects on the other, optimal building design has to meet two confronted demands: to minimize total cost of the construction and to minimize energy consumption, which is usually obtained by implementation of expensive insulation and equipment. This paper presents solv...

By GORAN PEJIČIĆ, MILOŠ VRBANAC, MILENKO VUKADINOVIĆ

December 2012 Original scientific article Chemical Tehnology
EFFECT OF THERMAL TREATMENT ON THE BENTONITE PROPERTIES

The main objective of this study is to investigate the changes in structure, surface area and porosity of monomineral fraction of the local bentonite upon heating at 300, 500 and 650 °C. IR spectroscopy, DTA, XRD and N2 adsorption method were employed for the analyses. The non-heated montmorillonite was characterized by a basal spacing of 1.50 nm, ...

By ZUZANA OROLÍNOVÁ, ANNAMÁRIA MOCKOVČIAKOVÁ, SILVIA DOLINSKÁ, JAROSLAV BRIANČIN

December 2012 Original scientific article Environment
NULTO STANJE KVALITETA VAZDUHA U PODRUČJU KORIDORAVc

Koridor Vc je dio evropske mreže kopnenih koridora koji predstavlja vezu sa Jadranskim morem, ide od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do luke Ploče u Hrvatskoj. Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi sredinom zemlje u dužini od 330 km. Prije nego što se pristupi izgradnji neophodno je odrediti stanje zagađenosti vazduha odnosno, nulto stanje da bi se ...

By NEĐO ĐURIĆ, RADENKO BABIĆ, PERICA ĐURAN, PETAR SAVKOVIĆ, MIRA VIDAKOVIĆ

December 2012 Review paper Environment
SANACIJA OTPADNIH VODA IZ UPRAVNO POGONSKE ZGRADE RMU „SOKO“ – ČITLUK

Rudnik „Soko“ – Čitluk je izgradio i polovinom 2006. godine pustio u pogon novu upravno pogonsku zgradu površine 2.500 m2 . Nova zgrada po kakcitetu i funkcinalnosti u potpunosti zadovoljava potrebe za preko 600 zaposlenih radnika. Imajući u vidu lokaciju pomenute zgrade kao i činjenicu da se rudnik nalazi na teritoriji prve ekološke opštine u Srbi...

By SLOBODAN KOKERIĆ, RADE GUBERINIĆ, JOVO MILJANOVIĆ

December 2012 Original scientific article Environment
ANALITIČKI HIJERARHIJSKI POSTUPAK PROCJENE POGODNOSTI KREČNJAKA ZA ODSUMPORAVANJE U TERMOELEKTRANAMA

U ovom radu je predstavljena metodologija odabira najpovoljnijih ležišta krečnjaka čija bi se sirovina koristila u procesu odsumporavanja u budućim termoenergetskim objektima u Bosni i Hercegovini. Višekriterijski postupak donošenja odluke je razvijen korištenjem analitičkog hijerarhijskog postupka ocjene (AHP). AHP je opsežan, logičan i struktuira...

By JASMIN ISABEGOVIĆ, ALMIR ŠABOVIĆ, HASAN OKANOVIĆ

Recent issues

View Archive