×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

NULTO STANJE KVALITETA VAZDUHA U PODRUČJU KORIDORAVc

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Radenko Babić ,
Radenko Babić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Perica Đuran ,
Perica Đuran

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Petar Savković ,
Petar Savković

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Koridor Vc je dio evropske mreže kopnenih koridora koji predstavlja vezu sa Jadranskim morem, ide od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do luke Ploče u Hrvatskoj. Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi sredinom zemlje u dužini od 330 km. Prije nego što se pristupi izgradnji neophodno je odrediti stanje zagađenosti vazduha odnosno, nulto stanje da bi se kasnije imala realna slika o uticaju saobraćaja na kvalitet vazduha u toku eksploatacije autoputa. U radu su prikazani rezultati mjerenja aerozagađenja koji će biti osnova za dalju ocjenu kvaliteta vazduha kada se autoput stavi u funkciju.

References

[{"id":949,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Studija uticaja na \u017eivotnu sredinu projekta autoputa na Koridoru Vc, LOT 1: Svilaj-Vukosavlje, Sekcija 3: km 10+762.50 \u2013 km 16+995.94","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"},{"given":"\u0110ukovi\u0107","family":"J."},{"given":"Bo\u017ei\u0107","family":"N."},{"given":"Babi\u0107","family":"R"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":950,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrijednostima kvaliteta vazduha br","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":"39","issue":null,"page":null}]

[{"id":951,"citationNumber":"3","type":"book","title":"Zakon o za\u0161titi vazduha br","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":"53","issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.