×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

DEFINISANJE MAKSIMALNOG KORAKA NAPREDOVANJA MEHANIZOVANE HIDRAULIČNE PODGRADE (MHP) ZA USLOVE RUDNIKA „STRMOSTEN“

By
Jovo Miljanović ,
Jovo Miljanović

Rudarski fakultet Prijedor, University in Prijedor, Prijedor, Bosnia and Herzegovina

Slobodan Kokerić ,
Slobodan Kokerić

JP PEU Resavica, RMU „Soko“ Sokobanja, Sokobanja, Serbia

Rade Guberinić ,
Rade Guberinić

JP PEU Resavica, RMU „Soko“ Sokobanja, Sokobanja, Serbia

Ivana Živojinović Miljanović ,
Ivana Živojinović Miljanović

Elektroprivreda Republike Srbije, Serbia

Žarko1 Kovačević
Žarko1 Kovačević

Rudarski fakultet Prijedor, University in Prijedor, Prijedor, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Interakcija jamskog masiva i mehanizovane hidraulične podgrade, predstavlja jedan od primarnih uslova uspešne primene MHP pri otkopavanju uglja posebno kada se radi o složenim uslovima eksploatacije ugljenih slojeva. Izbor optimalne nosivosti podgrade kao i tipa i konstrukcije je još uvek jedno od najvažnijih pitanja a pouzdan izbor je moguće izvršiti samo na bazi osnovnog poznavanja geomehaničkih karakteristika radne sredine, kao i karaktristika mehanizovane hidraulične podgrade. Obzirom da fizičko- mehanička svojstva stenskog masiva direktno utiču kako na izbor tipa i konstrukcije mehanizovane hidraulične podgade tako i na veličinu koraka napredovanja MHP neophodno je izvršiti modeliranje stenskog masiva.

References

[{"id":758,"citationNumber":"1","type":"book","title":"Metodika izbora tipa i konstrukcije mehanizovane hidrauli\u010dne podgrade za uslove eksploatacije le\u017ei\u0161ta uglja u Srbiji\"","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":759,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Strate\u0161ki pristup planiranju razvoja i proizvodnje mineralnih sirovina u oblasti rudarstva Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Stjepanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":760,"citationNumber":"3","type":"article-journal","title":"Razvoj podzemne eksploatacije u svetu","DOI":null,"author":[{"given":"V.","family":"\u010cokorilo"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Bogdanovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Deni\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"Bor. Rudarski radovi","volume":null,"issue":null,"page":"1"}]

[{"id":761,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Uticajni faktori na realizaciju proizvodnje uglja u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom republike Srbije","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":762,"citationNumber":"5","type":"article-journal","title":"Strategija razvoja rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji u uslovima prestrukturiranja","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"Bor. Rudarski radovi br","volume":"1","issue":null,"page":null}]

[{"id":763,"citationNumber":"6","type":"article-journal","title":"Prestrukturiranje podzemne eksploatacije uglja u Srbijor","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ignjatovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"Rudarski radovi br","volume":"2","issue":null,"page":null}]

[{"id":764,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Istra\u017eivanje uslova radne sredine u cilju uvo\u0111enja metode mehanizovanog otkopavanja I ugljenog sloja u jami Rudnika \u201eLubnica\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ljubojev"},{"given":"S.","family":"Perendi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":765,"citationNumber":"8","type":"article-journal","title":"Deformisanje stenskog masiva i sleganje povr\u0161ine terena uzrokovani podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ljubojev"},{"given":"R.","family":"Popovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":"Bor. Rudarski radovi br","volume":"1","issue":null,"page":null}]

[{"id":766,"citationNumber":"9","type":"book","title":"Studija upravljanja stenskim masivom u le\u017ei\u0161tu \"Strmosten\" pri otkopavanju uglja mehanizovanim kompleksom","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Torbica"},{"given":"V.","family":"\u010cokorilo"},{"given":"V.","family":"Milisavljevi\u0107"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.