×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

NEKI ASPEKTI SEIZMIČKOG RIZIKA GRAĐEVINSKOG PROSTORA TERMOELEKTRANE UGLJEVIK – 3

By
Slobodan Nedeljković ,
Slobodan Nedeljković

GEO-IN internacional Beograd, Beograd, Bosnia and Herzegovina

Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Miodrag Popović
Miodrag Popović

GEO-IN internacional Beograd, Beograd, Serbia

Abstract

Izgradnja Termoelektrane Ugljevik 3, snage 2 x 300 MW, zahtijevala je detaljnije proučavanje terena, posebno sa aspekta njegove seizmičnosti. Na terenu je ranije konstatovan rasjed u dijelu gdje su planirani budući objekti termoelektrane. Prethodnim terenskim istražnim radovima potvrđeno je njegovo prisustvo, što je što je zahtijevalo detaljnije analiziranje seizmičnosti terena u dijelu prostiranja rasjeda i neposredne okoline. Za analizu zemljotresnog hazarda korištene su seizmološke karte i tumač karte, gdje su izdvojena ograničavajuća područja očekivanih maksimalnih intenziteta temljotresa po MSK-64 skali, za određeni period sa vjerovatnoćom 63%. Analiza je pokazala da prisutni rasjedi na lokaciji nemaju seizmo kapacitet da izazovu seizmotektonske deformacije terena na lokaciji objekata i njihovoj okolini.

References

[{"id":737,"citationNumber":"1].","type":"chapter","title":"Razmeri o\u010daga korovogo zemletrjasenija i sejsmi\u010deski moment","DOI":null,"author":[{"given":"O.J.U.V.","family":"Rizcenko"}],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":"Moskva. Isledovanija po fizike zemletrjasenij, ANSSSR","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":738,"citationNumber":"2].","type":"journal-article","title":"Reinterpretation of historic data on destrucitve earthquakes and seismodeformations of land on the teritory Yugoslavia","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Sunari\u0107"},{"given":"S.","family":"Nedeljkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1990"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":739,"citationNumber":"3].","type":"journal-article","title":"Seizmi\u010dke karakteristike podru\u010dja Tuzle sa naro\u010ditim osvrtom na zemljotres od 3 decembra 1968 godine","DOI":null,"author":[{"given":"B.Vuka\u010dinovi\u0107","family":"Siko\u0161ek"},{"given":"M.","family":""}],"issued":{"date-parts":["1969"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":740,"citationNumber":"4].","type":"journal-article","title":"UNESKO Survey of the seismicity of the Balkan region","DOI":null,"author":[{"given":"U.N.D.P.","family":""}],"issued":{"date-parts":["1973"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":741,"citationNumber":"5].","type":"journal-article","title":"Geolo\u0161ki prilozi za izu\u010davanje seizmi\u010dnosti terena Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Vidovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1974"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":742,"citationNumber":"6].","type":"journal-article","title":"Tabelarni pregled epicentara potresa na teritoriji SR Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.