×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

ANALITIČKI HIJERARHIJSKI POSTUPAK PROCJENE POGODNOSTI KREČNJAKA ZA ODSUMPORAVANJE U TERMOELEKTRANAMA

By
Jasmin Isabegović ,
Jasmin Isabegović
Contact Jasmin Isabegović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Almir Šabović ,
Almir Šabović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hasan Okanović
Hasan Okanović

Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract

U ovom radu je predstavljena metodologija odabira najpovoljnijih ležišta krečnjaka čija bi se sirovina koristila u procesu odsumporavanja u budućim termoenergetskim objektima u Bosni i Hercegovini. Višekriterijski postupak donošenja odluke je razvijen korištenjem analitičkog hijerarhijskog postupka ocjene (AHP). AHP je opsežan, logičan i struktuiran proces razmišljanja, i veoma koristan u rješavanju problema, koji imaju više kriterija koje treba uzeti u obzir. Proces donošenja odluke kao i korišteni kriteriji i subkriteriji predstavljeni su kroz primjere rađene u okviru različitih studija za nove blokove u termoelektranama Tuzla i Kakanj od strane Rudarskog instituta Tuzla.

References

[{"id":958,"citationNumber":"1","type":"book","title":"Elaborat o snabdijevanju kre\u010dnjakom novog bloka 7 - 450 MW u TE \u201eTuzla\u201c","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":959,"citationNumber":"2","type":"book","title":"Elaborat o mogu\u0107nostima obezbje\u0111enja koli\u010dine i kvaliteta kre\u010dnjaka u skladu sa idejnim projektom TE Kakanj blok 8","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2012"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.