×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Review paper

SANACIJA OTPADNIH VODA IZ UPRAVNO POGONSKE ZGRADE RMU „SOKO“ – ČITLUK

By
Slobodan Kokerić ,
Slobodan Kokerić

JP PEU Resavica, RMU „Soko“ Sokobanja, Serbia

Rade Guberinić ,
Rade Guberinić

JP PEU Resavica, RMU „Soko“ Sokobanja, Serbia

Jovo Miljanović
Jovo Miljanović

Rudarski fakultet Prijedor, University in Prijedor, Prijedor, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Rudnik „Soko“ – Čitluk je izgradio i polovinom 2006. godine pustio u pogon novu upravno pogonsku zgradu površine 2.500 m2 . Nova zgrada po kakcitetu i funkcinalnosti u potpunosti zadovoljava potrebe za preko 600 zaposlenih radnika. Imajući u vidu lokaciju pomenute zgrade kao i činjenicu da se rudnik nalazi na teritoriji prve ekološke opštine u Srbiji, rudnik je vodio računa o očuvanju životne sredine i izgradio sistem za prečišćavanje otpadnih voda pre ispuštanja u recepijent reku Izgaru. U ovom radu prikazaćemo sistem za preradu otpadnih voda, rezultate ispitivanja otpadnih voda pre i posle sistema za preradau otpadnih voda kao i ukupne količine prerađenog efluenta iz postrojenja za konačnu dispoziciju otpadnih voda u recipijent reku „Izgaru“ u 2011. godini.

References

[{"id":952,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Studija izvodljivosti eksploatacije le\u017ei\u0161ta uglja RMU \u201eSoko\u201c","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Kokeri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":953,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Parametri uticajni na \u017eivotnu sredinu u rudniku \u201eSoko","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ivkovi\u0107"},{"given":"J.","family":"Miljanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":954,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Projektna dokumentacija RMU \u201eSoko\u201c","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":955,"citationNumber":"4","type":"article-journal","title":"Pregled dosada\u0161njih geolo\u0161kih istra\u017eivanja starog flotacijskog jalovi\u0161ta i EU regulativa iz oblasti za\u0161tite voda","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bugarin"},{"given":"Z.","family":"Stevanovi\u0107"},{"given":"V.","family":"Gardi\u0107"},{"given":"V.","family":"Marinkovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2011"]},"container-title":"Bor. Rudarski radovi","volume":null,"issue":null,"page":"2"}]

[{"id":956,"citationNumber":"5","type":"book","title":"Uputstvo za rad sistema postrojenja za preradu otpadnih voda u RMU \u201eSoko\u201c \u2013 \u010citlik","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":957,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Izve\u0161taji o ispitivanju jamskih i otpadnih voda, Zavod za za\u0161titu zdravlja \u201eTimok\u201c Zaje\u010dar iz juna","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2012"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.