×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

ANALIZA KONCENTRACIJE RADONA U SEIZMIČKI AKTIVNIM ZONAMA TUZLANSKE REGIJE

By
Uzeir Spona
Uzeir Spona
Contact Uzeir Spona

JU „Gimnazija Lukavac“ Lukavac, Lukavac, Bosnia and Herzegovina

Abstract

U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u seizmički aktivnim zonama Tuzlanske regije. Od velikog broja metoda za mjerenje koncentracije aktivnosti radona izabrana je metoda trag detektora tipa CR39, koji su pogodni za dugotrajna mjerenja radona, od nekoliko dana do više mjeseci, pri čemu dobijeni rezultati predstavljaju srednje koncentracije radona na datoj lokaciji za određeni interval mjerenja. Dat je i prikaz procedure rada sa trag detektorima prilikom mjerenja koncentracije aktivnosti radona Mjerenja su vršena od 26.11.2009. do 07.06.2010. godine. Eksponirani detektori su obrađeni na RadoSys sistemu u Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od jonizujućeg zračenja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

References

[{"id":750,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Potres u L'Aquili 2009","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":751,"citationNumber":"2","type":"book","title":"Radon Measurements by Etched Track Detectors. Singapore. Alpha-Particle Etched Track Detectors","DOI":null,"author":[{"given":"S.A.","family":"Durrani"},{"given":"I.","family":"Radomir"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":752,"citationNumber":"3","type":"book","title":"Radiation Dosimetry Instrumentation and Methods","DOI":null,"author":[{"given":"G.Shani","family":"G"}],"issued":{"date-parts":["1991"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":753,"citationNumber":"4","type":"book","title":"Moderna fizika i struktura materije","DOI":null,"author":[{"given":"I.","family":"Supek"}],"issued":{"date-parts":["1960"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":754,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Long-term observation of the natural gamma beckground radiation","DOI":null,"author":[{"given":"V.","family":"Genrich"}],"issued":{"date-parts":["1996"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.