×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

ANALIZA DIMNIH GASOVA IZ PROCESA SAGOREVANJA SLAME

By
Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Nekontrolisano zagađenje planete i ograničenost upotrebe fosilnih goriva primorava čovečanstvo na upotrebu alternativnih izvora energije, kao i razvoj novih tehnologija kojima bi se smanjila emisija polutanata i sprečilo dalje zagađenje životne sredine. Biomasa danas predstavlja najviše korišćen izvor od svih obnovljivih izvora energije. Pri sagorevanju biomase dolazi do emisije polutanata ali ne u tolikoj meri kao pri sagorevanju fosilnih goriva. Sagorevanjem biomase kao goriva, ne produkuju se polutanti kao što su jedinjenja sumpora, koja učestvuju u procesu nastanka kiselih kiša. Predmet analize ovog rada su rezultati merenja sastava dimnih gasova iz peći koje kao gorivo koriste bale slame. Ispitano je devet kotlova za toplu vodu snage od 40-750 kW koji se proizvode su Srbiji. Rezultati merenja su pokazali da je povećan nivo emisije ugljen-monoksida zbog lošije efikasnosti koltova i niskih temperatura sagorevanja.

References

[{"id":660,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Termotehni\u010dar, Tom 1 i Tom 2, Priru\u010dnik za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tenniku","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Bogner"}],"issued":{"date-parts":["1999"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":661,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Efficiency and Emission of Biomass Boiler Plants in Serbia","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Brki\u0107"},{"given":"T.","family":"Jani\u0107"},{"given":"N.","family":"Dedovic"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":662,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Kinetika sagorevanja balirane p\u0161eni\u010dne slame","DOI":null,"author":[{"given":"T.","family":"Janji\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":663,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Biomasa \u2013 obnovljivi izvori energije. Monografija","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Oka"},{"given":"Lj","family":"Jovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":664,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrednostima emisije, na\u010dinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka br.30","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.