×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

SO2, NOx i CO KAO NAJZNAČAJNIJI POKAZATELJI KVALITETA VAZDUHA GRADA BIJELJINE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Radenko Babić ,
Radenko Babić

Tehnički institut, Bijeljina, Bijeljina,

Perica Đuran ,
Perica Đuran

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Mira Vidaković
Mira Vidaković

Tehnički institut, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

SO2, NOx i CO predstavljaju najznačajnije polutante na osnovu kojih se može ocjeniti kvalitet vazduha. Na području grada Bijeljine najveći izvori emisije ovih gasova su sredstva za toplifikaciju i saobraćaj. Na teritoriji grada postavljene su tri mjerne stanice, od kojih je jedna sa automatskim monitorima i opremom za praćenje osnovnih meteoroloških parametara. Vršen je monitorinig vazduha u periodu oktobar 2010-mart 2011. Praćenje koncentracija polutanata u vazduhu bilo je svakodnevno. Dobijeni rezultati prikazani su grafički i tabelarno. Analiza dobijenih podataka pokazuje da su koncentracije sumpordioksida znatno povećane u zimskom periodu. Azotni oksidi i ugljen monoksid imaju tendenciju blagog porasta u toku grejne sezone, ali su daleko ispod graničnih vrijednosti.

References

[{"id":665,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Hemija atmosfere","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"\u0110ukovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":666,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Mjerenje aerozaga\u0111enja na podru\u010dju grada Bijeljine, Godi\u0161nji izvje\u0161taj za period oktobar 2010 \u2013 septembar 2011","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":667,"citationNumber":"3.","type":"journal-article","title":"Pravilnik o grani\u010dnim vrijednostima kvaliteta vazduha br 39","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":668,"citationNumber":"4.","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi vazduha br 53","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":669,"citationNumber":"5.","type":"journal-article","title":"Zakon o za\u0161titi \u017eivotne sredine br 28","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.