×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

MIKROBIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE KONTAMINIRANOG TLA UZ BENZINSKE PUMPE

By
A. Šabović ,
A. Šabović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

A. Baraković ,
A. Baraković

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

J. Isabegović
J. Isabegović

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract

U radu su prikazani procesi zagađenja tla uzrokovanog fizičkim uništavanjem tla, a koji se manifestuje u promjeni hemijskih, bioloških i fizičkih svojstava tla, što utiče na smanjenje plodnosti tla i na prinos i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, kao i postupci sanacije uklanjanjem izvora štetnih tvari, te tehnike i tehnologije prečišćavanja kontaminiranog tla. Najčešći zagađivači tla su na bazi petroleja. Ugljikovodici iz dizel goriva i benzina su rasprostranjeni problemi kao što su i poliaromatski ugljikovodici. Ovdje je dat i slučaj prečišćavanje javnog objekta, benzinske stanice i način prečišćavanja kontaminiranog tla u njenoj blizini.

References

[{"id":653,"citationNumber":"1.","type":"chapter","title":"Heavy metals in soil","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Bogdanovi\u0107"},{"given":"M.","family":"Ubavi\u0107"},{"given":"V.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":"Heavy metals in the environment. Research Institute of Field and Vegetable Crops","volume":null,"issue":null,"page":"95\u2013152"}]

[{"id":654,"citationNumber":"2.","type":"article-journal","title":"Uticaj te\u0161kih metala na populacije nekih kulturnih i divljih biljnih vrsta na podru\u010dju Zenice","DOI":null,"author":[{"given":"\u0160.","family":"Goleti\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1992"]},"container-title":"Magistarski rad. Prirod. mat. fak. Univerziteta u Sarajevu","volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":655,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Sadr\u017eaj i dinamika te\u0161kih metala i sumpora u tlu, vodi (drena\u017enoj) i biljkama na podru\u010dju op\u0161tine Zenica. Studija","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Iveti\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1991"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":656,"citationNumber":"4.","type":"chapter","title":"Uticaj tehnolo\u0161kog razvoja na procese o\u0161te\u0107enja zemlji\u0161ta, mjere sanacije i za\u0161tite","DOI":null,"author":[{"given":"H.","family":"Resulovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":"Zbornik radova sa Stru\u010dnog skupa \"Za\u0161tita okolice","volume":"97","issue":null,"page":"32\u201334"}]

[{"id":657,"citationNumber":"5.","type":"article-journal","title":"Preliminarno istra\u017eivanje uticaja emisija jedinjenja sumpora na zemlji\u0161te i biljke op\u0161tine Visoko","DOI":null,"author":[{"given":"H.E.","family":"Velagi\u0107"},{"given":"B.","family":"\u0160a\u0107iragi\u0107"},{"given":"V.","family":"Lazarev"}],"issued":{"date-parts":["1990"]},"container-title":"Za\u0161tita atmosfere","volume":"18","issue":null,"page":"1\u20132 9\u201316"}]

[{"id":658,"citationNumber":"6.","type":"book","title":"Zaga\u0111ivanje zraka i vode","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Tuhtar"}],"issued":{"date-parts":["1990"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":659,"citationNumber":"7.","type":"book","title":"Kori\u0161tenje tla i vode u funkciji odr\u017eivog razvoja i za\u0161tite okoli\u0161a (1999","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":[null]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.