×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Professional paper

NEKOLIKO PRIMJERA PLITKOG TEMELJENJA OBJEKATA NA TRASI AUTO PUTA KORIDOR Vc, DIONICA SVILAJ –VUKOSAVLJE

By
Neđo Đurić ,
Neđo Đurić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

A. Đujić ,
A. Đujić

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

P. Mitrović
P. Mitrović

Tehnički institut Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Auto put koridor Vc je dio koridora V, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu u dužini oko 336,0 km. Dionica Svilaj – Vukosavlje nalazi se na ulaznom dijelu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, dužine oko 17,0 km. Detaljnije počinje od rijeke Save do Vukosavlja, odnosno Modriče. Na trasi autoputa nalazi se veći broj objekata od propusta, natputnjaka, potputnjaka ili mostova, koji su različito temeljeni. Provedena su određena inženjerskogeološka istraživanja terena i laboratorijska ispitivanja. Stepen istraženosti je na zadovoljavajućem nivou. Geološka građa terena i značaj objekata opredijelili su način temeljenja. Za svaki objekat urađen je geotehički model i analiza geotehničkih uslova. U radu je prikazano nekoliko objekata koji su plitko temeljeni.

References

[{"id":571,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Elaborat o in\u017eenjerskogeolo\u0161kim, hidrogeolo\u0161kim geotehni\u010dkim uslovima izgradnje autopta na koridoru Vc - Tehni\u010dka studija","DOI":null,"author":[{"given":"M.i Langof","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"Z.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":572,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Elaborat o geotehni\u010dkim istra\u017eivanjima trase autoputa Gradi\u0161ka \u2013 Banja Luka","DOI":null,"author":[{"given":"A.i \u0110uri\u0107","family":"\u0110uji\u0107"},{"given":"N.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"\u2013"}]

[{"id":573,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"In\u017eenjerskogeolo\u0161ka i geotehni\u010dka istra\u017eivanja autoputa koridor Vc, dionica I i II, Svilaj \u2013 Vukosavlje za fazu Idejnog projekta","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"},{"given":"A.","family":"\u0110uji\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":574,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"In\u017eenjerskogeolo\u0161ki i hidrogeolo\u0161ki istra\u017eni radovi i geotehni\u010dki projekti za glavni projekt cestovnog koridora Vc lot 1: Svilaj \u2013 Vukosavlje","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"},{"given":"A.","family":"\u0110uji\u0107"},{"given":"S.i Mitrovi\u0107","family":"Tadi\u0107"},{"given":"P.","family":""}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":575,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Osnove geologije i in\u017eenjerske geologije","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"\u0110uri\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":576,"citationNumber":"6.","type":"journal-article","title":"Hidrogeolo\u0161ka karta SFR Jugoslavije, 1:500.000","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Komatina"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":577,"citationNumber":"7.","type":"book","title":"Mehanika tla, drugo izdanje","DOI":null,"author":[{"given":"M.M.","family":"Maksimovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":578,"citationNumber":"8.","type":"book","title":"Mehanika tla u in\u017eenjerskoj praksi","DOI":null,"author":[{"given":"N.i Obradovi\u0107","family":"Najdanovi\u0107"},{"given":"R.","family":""}],"issued":{"date-parts":["1981"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.