×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Review paper

IZVORIŠTE PRIRODNE IZVORSKE VODE „NEVRA“, DEŽEVICE KOD KREŠEVA

By
Ferid Skopljak
Ferid Skopljak
Contact Ferid Skopljak

Federalni zavod za geologiju Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Izvorište prirodne izvorske vode „Nevra“ se nalazi na padinama Bitovnje planine koja zajedno sa drugim visokim planinama Vranice pripada „srednjebosanskom škriljavom gorju“ u središnjim Dinaridima Bosne i Hercegovine. U ovim planinama sa alpskom klimom i visinama preko 2.000 metara sudaraju se hladne sjeverne i tople mediteranske struje što omogućava obaranje izuzetno velike količine padavina, i uz povoljne hidrogeološke karakteristike terena uzrokuje formiranje veoma vodoobilnih akumulacija podzemnih voda, pojavu velikog broja izvora i održivost vodnog potencijala u ovom području. U geološkoj građi ovih terena učestvuju nepropusne metamorfne i magmatske stijene starijeg paleozoika, te krečnjaci i dolomiti devona u kojima je formiran akvifer koji se prazni na izvoru „Nevra“. Kvalitet vode izvora „Nevra“ je besprijekoran i konstantan tokom cijele hidrološke godine, kako u kemijskom tako i bakteriološkom pogledu, izdašnosti 20 l/s. Mineralizacija vode od oko 160 mg/l i temperatura vode na izvoru od 6 oC „Nevru“ uvrštava u red najprestižnijih voda koje nalazimo na svjetskim tržištima. Imajući u vidu kvalitet i kapacitet izvorišta „Nevra“ bespotrebno je da Bosna i Hercegovina uvozi, velike količine flaširane vode iz inostranstva, pri čemu se odlivaju značajna finansijska sredstva, destabilizira ekonomski prosperitet naše zemlje, te ograničavaju investicije, istraživanja i razvoj u sektoru voda, kada se raspolaže velikim bogatstvom ovako kvalitetnih podzemnih voda.

References

[{"id":556,"citationNumber":"1.","type":"book","title":"Snabdijevanje vodom separacije rudnika barita Torine kod Kre\u0161eva","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Barbali\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1967"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":557,"citationNumber":"2.","type":"book","title":"Elaborat - Za\u0161tita izvori\u0161ta \"Nevra\" - De\u017eevice, Kre\u0161evo","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":558,"citationNumber":"3.","type":"book","title":"Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pitkih podzemnih voda u nalazi\u0161tu \"Nevra\" - De\u017eevice, Kre\u0161evo","DOI":null,"author":[{"given":"M.","family":"Ba\u0161agi\u0107"},{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":559,"citationNumber":"4.","type":"book","title":"Geolo\u0161ki sastav i tektonika Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"\u010ci\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2002"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":560,"citationNumber":"5.","type":"book","title":"Osnovna geolo\u0161ka karta SFRJ i tuma\u010d, list Sarajevo 1 : 100 000","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Jovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1977"]},"container-title":null,"volume":"1","issue":null,"page":null}]

[{"id":561,"citationNumber":"6.","type":"book","title":"Geologija Bosne i Hercegovine","DOI":null,"author":[{"given":"F.","family":"Katzer"}],"issued":{"date-parts":["1926"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":562,"citationNumber":"7.","type":"book","title":"Projekat - Opskrba vodom postrojenja za fla\u0161iranje pitke vode sa izvori\u0161ta Nevra","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Lu\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":563,"citationNumber":"8.","type":"journal-article","title":"Izvje\u0161taj o kvaliteti, primjeni i potrebnim istra\u017eivanjima hidrogeolo\u0161kih karakteristika voda izvora Nevra, Op\u0107ina Fojnica, Bosna i Hercegovina","DOI":null,"author":[{"given":"N.","family":"Mio\u0161i\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2006"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":564,"citationNumber":"9.","type":"book","title":"Projekat - Hidrogeolo\u0161ka istra\u017eivanja izvori\u0161ta \"Nevra\" - De\u017eevice, Kre\u0161evo","DOI":null,"author":[{"given":"F.","family":"Skopljak"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":565,"citationNumber":"10.","type":"book","title":"Osnovna geolo\u0161ka karta SFRJ i tuma\u010d, list Prozor 1 : 100 000","DOI":null,"author":[{"given":"J.","family":"Sofilj"}],"issued":{"date-parts":["1980"]},"container-title":null,"volume":"1","issue":null,"page":null}]

[{"id":566,"citationNumber":"11.","type":"journal-article","title":"Hidrolo\u0161ke studije povr\u0161inskih voda","DOI":null,"author":[{"given":"Vodni","family":"Hercegovine"}],"issued":{"date-parts":["1971 \u2013 1990"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.