×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

MOGUĆA SIGURNOST I POUZDANOST GRAĐEVINSKE SKELE SLOBODNOG SASTAVA PREMA SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

By
Rašid Hadžić ,
Rašid Hadžić

Građevinski fakultet u Sarajevu, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Žanesa Ljevo
Žanesa Ljevo

Građevinski fakultet u Sarajevu, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Seizmičko opterećenje djelovanjem na građevinsku skelu slobodnog sastava – fasadna skela – predstavlja vid incidentnog dešavanja. Opasnosti i štetnosti, te mjere zaštite građevinskih radnika koje izvode fasadne radove na predmetnom objektu pri korištenju date skele su evidentne. Zato, potebno je sa dužnom pažnjom dati provjeru moguće sigurnosti i pouzdanosti za značajniji uticaj zemljotresa. U prilog tome, posmatra se skela visine 80m elastično vezana za objekat, pri čemu uticaj oscilovanja objekta naspram skele nema značajnije veze, što se u praksi i čini

References

[{"id":325,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Potresno in\u017eenjerstvo. \u0160kolska knjiga Zagreb","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"\u010cau\u0161evi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2001"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":326,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Tehnologija izvo\u0111enja oplata, skela i lansirnih konstruktivnih sistema","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Had\u017ei\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":327,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Osnovi projektovanja zgrada u zemljotresnim oblastima. Gra\u0111evinska knjiga. Beograd","DOI":null,"author":[{"given":"I. L.","family":"Kor\u010dinski"}],"issued":{"date-parts":["1964"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":328,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"In\u017einjerska geologija i seizmologija u gra\u0111evinarstvu. Zavod za izgradnju Banja Luka","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Trkulja"},{"given":"P.","family":"Begovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2009"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":329,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Aseizmi\u010dko gra\u0111enje M. Hrasnica. Gra\u0111evinski fakultet Univerziteta u Sarajevu","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":330,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Eurokod EC8.: Projektovanje seizmi\u010dki otpornih konstrukcija. Gra\u0111evinski fakultet Univerziteta u Beogradu","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1998"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":331,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Seizmi\u010dka analiza zgrade\/ M. Hrasnica\/\/ Gra\u0111evinski fakultet Univerziteta u Sarajevu","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2005"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.