nedelja, 25 feb 2018

Baner
Baner
Baner
Baner
Arhiv No.5
 
   
 
ENERGETIKA - ENERGY

Termoenergetska postrojenja
Thermoenergetic facilities

Urednici – Editor
Dr Anto Gajić
Prof. dr Neđo Đurić


 

Milovanović Zdravko, Knežević Darko, Milašinović Aleksandar, Dumonjić-Milovanović Svetlana

Optimizacija izbora koncepcije  postrojenja male hidroelektrane na unaprijed utvrđenoj makrolokaciji metodom višekriterijalnog rangiranja- Teoretske osnove

Usage of methods of optimization for selection of constructive conception of facilities of small hydro power plants on previously selected macro locations by method of multy criteria ranking –  Theoretical basis

alt

                                                                                                                                                                           


 

Milovanović Zdravko, Knežević Darko, Milašinović Aleksandar, Dumonjić-Milovanović Svetlana

Optimizacija izbora koncepcije  postrojenja male hidroelektrane na unaprijed utvrđenoj makrolokaciji metodom višekriterijalnog  rangiranja- MHE Sućeska instalisane snage 2x1, 015 MW

Usage of methods of optimization for selection of constructive conception of facilities of small hydro power plants on previously selected macro locations by method of multy criteria ranking - SHPP Sućeskainstalledpower 2x1, 015 MW

alt

                                                                                                                                                                           


 
GEOLOGIJA - GEOLOGY

Hidrogeologija
Hydrogeology

Urednici – Editors
Acad. Stevan Karamata
Prof. dr Neđo Đurić


 

Skopljak Ferid


Izvorište prirodne izvorske vode „Nevra“, Deževice kod Kreševa

Origin of natural spring water "Nevra" Deževice at Kreševa         

alt

 Недељковић Слободан, Поповић Миодраг


Геоелектричнaиспитивања за одређивање потенцијалности археолошких садржаја на простору за изградњу Визиторског центра близу „града Стари Голубац“

Гeoelectric tests for determining the content of archaeological potentiality space for building the Visitors' center near "old Town Golubac"

alt

 


 
GEOTEHNIKA – GEOTECHNICS

Temeljenje objekata, naprezanja u stijenama 

Foundationsof buildings, stressesin therocks

Urednici – Editors
Prof. dr Petar Santrač
Prof. dr Neđo Đurić


 

Đurić N., Đujić A., Mitrović P.


Nekoliko primjera plitkog temeljenja objekata na trasiauto puta koridor Vc, dionica Svilaj –Vukosavlje

A few examples of the shallow foundation of structures the route the highway koridor Vc, section Svilaj-Vukosavlje

 

 alt


 

Lukić Dragan, Prokić Aleksandar, Brčić Stanko


Stanje napona oko cilindričnih šupljina u izotropnoj sredini

Stress  state around cylindrical cavities in isotropic medium

alt

 


 
RUDARSTVO - MINING

 

Podzemna eksploatacija

Underground exploitation

Urednik - Editor
Prof. dr Božo Kolonja


Mirko Ivković


Uticaji uslova sigurnosti kod izbora metode otkopavanja ugljenih slojeva kratkim mehanizovanim čelom sa VK

Impacts of security conditions in the election of coal mining method layers with short wide mechanized VK

 

alt

 


Isabegović Jasmin, Okanović Hasan, Šabović Almir, Isaković Hamo


Krigovanje kao geostatistički postupak analize kvaliteta uglja u ležištu pri projektovanju termoenergetskih objekataTE „Banovići“

The kriging as geostatistical methode for analysis of coal quality in deposit during design of the power plants – The Power Plant „Banovici“

 

alt

 


 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENT

Zaštita zdravlja, Zagađenja prirode
Healt, nature of pollution

Urednici - Editors
Prof. dr Jovan Đuković
Doc. dr Svjetlana Cupać

 


 

Uzelac Ana, Zoranović Dragan, Gligorić Nenad, Vučetić Miljan, Vuković Sanja

Unapređenje zdravstvenog sistema zemalja u razvoju primenom mobilnih tehnologija

Enhancement of health system in developing countries using mobile technologies

alt

 


 

Šabović Almir, Baraković Amir, Isabegović Jasmin

Mikrobiološko prečišćavanje kontaminiranog tla uz benzinske pumpe

Microbiological treatment of contaminated soil beside the petrol pump

alt

 


 

Vidaković Mira

Analiza dimnih gasova iz procesa sagorevanja slame

Analysis of flue gases from the straw combustion process

alt

 


 

Đurić Neđo, Babić Radenka, Đuran Perica,Vidaković Mira

SO2, NOx i CO kao najznačajniji pokazatelji  kvaliteta vazduha grada Bijeljine

SO2, NOx and CO as the most important indicators of air quality of Bijeljina city

alt

 

 


Copyright Tehnički institut Bijeljina, 2010.
Web dizajn : Stanko Zarić

uređuje: www.asteh.com