utorak, 16 jan 2018

Baner
Baner
Baner
Baner
Original scientific paper
UDC: 621.436:629.32 
DOI: 10.7251/afts.2015.0712.019F
COBISS.RS-ID 4987416
 

 

DEFINING CONDITION OF PRESSURE AROUND THE
UNDERGROUND OPENING TRAPEZOIDAL IN SHAPE,
SUBSTRUCTURED BY ANCHORS IN MULTILAYERED DEPOSITS
INVESTIGATED BY THE METHOD OF FINAL ELEMENTS

 

Fejzić Semir1,  Miljanović Jovo2Fazlić Edin3
 

ABSTRACT  Full text (pdf)

The computer program ADINA is used for the pressure analysis on the model of the underground opening,  trapezoidal in  shape in layers of lignite. An analysis was madebefore, during and after the setting of three and five anchors. The theory about pressure distribution for secondary and tertiary pressure condition in the roof and board sides of the opening by setting anchors has been proven. In order to check the result, test of pulling out anchors from the roof of the opening has been done. The examinations and research conducted at the level of obtained results show the efficiency of setting underground opening by using anchors where there are multilayered deposits of lignite. The results of the research provided in this paper can also be used for underground openingsin different shapes inmultilayered deposits.
 
Key words: pressure conditions, multilayered deposits, substructure, anchor, ADINA

 

REFERENCES

[1]

Fejzić, S. (014). Naponska analiza podgrađivanja podzemnih prostorija u slojevitim ležištima ankerisanjem. Prijedor. Rudarsko fakultet Prijedor, doktorska disertacija.

[2]
Filipović, Z. (2001). Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja glavnog i podinskog sloja do kote +50 m, na području MramorSjeverni krekanski sinklinorij sa stanjem. Tuzla. Rudarski  institut Tuzla.
[3]
Rudnik “Kreka“ u Tuzli, Dopunski rudarski projekat, Otvaranje i pripremehorizonta revira "Marići" jame  glavni sloj rudnika "Mramor" u Mramoru. Tuzla. Dokumentacija rudnika Kreka,Tuzla, 2004.
[4]
Rudnici "Kreka"u Tuzli, d.o.o, Rudnik "Mramor" u Mramoru, Dopunski rudarski projekat, Otkopavanje 60m'-KMŠC II i ostalih pojaseva revira "Mramor" jame Glavni sloj, Rudnika "Mramor" u Mramoru sa produženjem do 15 metara u slijepom dijelu, demontažom, preseljenjem i montažom. Tuzla. Dokumntacija rudnika Mramor, Mramor, 2009.
[5]
ADINA, R&D. Inc., Teory and Modeling Guide. Watertown, USA. Volume I: ADINA, 2000.
[6]
Gutić, K., Avdić M., Fejzić, S., Muratović, M. (2012). Omega anker u sistemu kombinovanog podgrađivanja. Tuzla. Drugi internacionalni naučni skup GTZ  Tuzla 2012.
[7]
Osmić, M., Gutić, K., Mandžić,  K., Brkić, J., Fazlić, E., Fejzić, S. (2012). Primjena ankera u rješenju prolaza širokog čela kroz prostorije izrađene na otkopnoj fronti. Tuzla. Zbornik radova RGGF Tuzla, broj XXXVI.
[8]
Miljanović,J., Majstorović, S., Malbašić, V., Tošić,D (2013).Researchoftherockmassinfluenceonthemechaniyedhydraulicsupport construction (MHS) for the conditions in the undergaund mine ‘’Strmosten’’ RMU Rembas. Sarajevo.Journal TTEM, SCI Expanded, No 4.
[9]
Miljanović, J., Đurić, N., Ivković, M., Kovačević, Ž. (2013). Using of combinet technologys in roofsupporting in underground mine “Soko. Bor. Rudarski radovi.

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

   

 
Copyright Tehnički institut Bijeljina, 2010.
Web dizajn : Stanko Zarić

uređuje: www.asteh.com